- Premier Mateusz Morawiecki musi mieć czas, aby o pewnych kluczowych kwestiach, na które wpływ ma również prezydent, w tym o polityce zagranicznej i MON, porozmawiać z prezydentem. Najprawdopodobniej w przyszłym roku premier zaproponuje rekonstrukcję - powiedziała rzecznik PiS Beata Mazurek.

Co piąty ankietowany uważa, że premier Mateusz Morawiecki powinien w swoim rządzie wymienić 10 lub więcej ministrów. Niewiele mniejszy odsetek (19 proc.) wskazuje na 4-6 ministrów a jedynie 6 proc. odpowiedziało, że żaden minister nie powinien być wymieniony. Co trzeci ankietowany nie ma zdania w tej kwestii.

- Kobiety pozostają częściej niezdecydowane w tej sprawie niż mężczyźni (42 proc. vs 25 proc. mężczyzn). Wśród liczby ministrów do wymiany kobiety częściej wskazują 4-6 (18 proc.), mężczyźni zaś ponad 10 (27 proc.). Ponad 10 ministrów wskazują też częściej badani powyżej 50. roku życia (29 proc.), o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (30 proc.), dochodzie powyżej 5000 zł (34 proc.) oraz ankietowani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (27 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

 

Joanna Kopcińska rzecznikiem rządu, Marek Suski szefem gabinetu, Michał Dworczyk szefem Kancelarii Premiera. To kolejny etap rekonstrukcji w rządzie.

 

Przypominamy rozmowy "Rzeczpospolitej" z Mateuszem Morawieckim:

Rozwój Polski oparty był na długu

Podatek tam, gdzie firma działa

Bankowiec z polską duszą - sylwetka Mateusza Morawieckiego