Sejmowa Komisja do spraw Petycji przygotowała projekt nowelizacji ustawy o PIT, który ma pomóc osobom wychowującym jedno niepełnosprawne dziecko. Posłowie chcą znieść limit, który uniemożliwia części rodziców skorzystanie z preferencji podatkowej.

Projekt zakłada, że jeśli małoletnie dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, rodzice odliczą ulgę prorodzinną bez względu na kwotę uzyskiwanego przez nich dochodu w roku podatkowym. Takie rozwiązanie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Czytaj także: PIT: ograniczenie władzy rodzicielskiej a ulga prorodzinna - wyrok NSA

Celem jest zniesienie kryterium dochodowego, jeżeli małoletnim, o którym mowa ustawie, jest dziecko niepełnosprawne – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Limit dochodów nadal ma obowiązywać rodziny mające jedno zdrowe dziecko.

Przypomnijmy, że obecnie rodzice jedynaków mogą skorzystać z ulgi pod warunkiem, że ich zarobki mieszczą się w ustawowym limicie. Małżonkowie nie mogą łącznie osiągnąć w ciągu roku dochodów wyższych niż 112 tys. zł. Limit tej samej wysokości obowiązuje osoby samotnie wychowujące jedno dziecko. Inny próg – po 56 tys. zł rocznie na osobę – obowiązuje rodziców po rozwodzie, niebędących w związku małżeńskim lub tych, którzy pobrali się w trakcie roku.

Przy jego obliczaniu należy wziąć pod uwagę wszystkie dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne:

– opodatkowane według skali (stawek 18 i 32 proc.), np. z pracy, z praw majątkowych, emerytur i rent,

– z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży akcji),

– z działalności gospodarczej opodatkowanej 19 proc.

Obecnie przepisy nie przewidują żadnego wyjątku dla osób wychowujących ciężko chore dzieci. W interpretacji z września 2017 r. (nr 0115-KDIT 2-2.4011.218. 2017.1.IL) fiskus stwierdził, że rodzice upośledzonego umysłowo i ruchowo dziewięciolatka z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie mają prawa do ulgi. To dlatego, że osiągnęli łącznie 112,6 tys. zł dochodów, czyli przekroczyli limit o 600 zł. „W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko istnieje ograniczenie zastosowania ulgi" – uzasadniał .

Limit nie obowiązuje jednak rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko. Mogą korzystać z ulgi niezależnie od poziomu zarobków.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie