Podatnicy po raz pierwszy korzystają z ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu za 2019 r. (mogą składać PIT do końca maja bez płacenia odsetek za zwłokę). W najnowszej interpretacji skarbówka wyjaśniła, że nie ma przeszkód, by wydatki na cele termomodernizacyjne sfinansować środkami z kredytu lub pożyczki. Liczy się jednak data poniesienia wydatku, a nie spłaty rat.

Taką odpowiedź otrzymał właściciel domu, który w lipcu 2018 r. kupił usługę montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z materiałami za blisko 30 tys. zł. Zakup został w całości sfinansowany przez bank w systemie ratalnym (50 rat miesięcznych). Podatnik zapytał, czy w rozliczeniu za 2019 r. może odliczyć raty spłacone od początku 2019 r.

Czytaj także:

Ulga termomodernizacyjna w PIT 2019: trzeba oddać dom do użytkowania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał odpowiedź negatywną. Przypomniał, że ulga przysługuje osobom płacącym PIT według skali, 19-proc. podatek liniowy lub ryczałt ewidencjonowany, będącym właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy ponoszą wydatki na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Chodzi np. o zakup materiałów budowlanych do docieplenia domu, wymianę pieca czy montaż instalacji fotowoltaicznej. Limit ulgi wynosi 53 tys. zł. Zgodnie z art. 26h ust. 5 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane), np. z Funduszu Ochrony Środowiska. Konieczne jest poniesienie ciężaru ekonomicznego.

Ulga obowiązuje od początku 2019 r., ale dotyczy również przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed 1 stycznia 2019 r. Wówczas odliczeniu podlegają wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upływają trzy kolejne lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek.

Jeśli wydatki są sfinansowane kredytem czy pożyczką, których spłata obciąża podatnika, to są traktowane jako sfinansowane przez podatnika i podlegają odliczeniu – napisał dyrektor KIS.

Mimo to podatnik nie skorzysta z preferencji. Dyrektor KIS zaznaczył, że obejmuje ona wydatki poniesione po 1 stycznia 2019 r. Skoro wnioskodawca poniósł wydatek na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w lipcu 2018 r., to nie przysługuje mu odliczenie poniesionych na spłatę w 2019 r. rat kredytu, z którego został sfinansowany zakup oraz montaż – czytamy w interpretacji.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 166.2020.1.ŁS