By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, trzeba być właścicielem gotowego budynku. Kto najpierw zainwestuje w ekologiczne rozwiązania, a potem zakończy budowę, traci ulgę.

Taką interpretację wydała skarbówka małżonkom, którzy w nowym domu zamontowali pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Wydatki zostały poniesione w 2019 r.: pompa ciepła – 30 października, a panele fotowoltaiczne – 22 sierpnia. Dom został oddany do użytkowania 23 grudnia 2019 r. Podatniczka zapytała, czy może wraz z mężem rozliczyć w PIT ulgę termomodernizacyjną.

Czytaj też:

Komu przysługuje ulga ekologiczna na walkę ze smogiem

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje, gdy remont zmienia konstrukcję budynku - interpretacja podatkowa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał negatywną interpretację, ponieważ nie zostały spełnione warunki korzystania z ulgi. Zaznaczył, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy pozwalają odliczyć 53 tys. zł z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w należących do podatnika budynkach. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia od podatku. Warunkiem jest zakończenie przedsięwzięcia w ciągu trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (DzU z 2018 r., poz. 2489). Obejmuje materiały budowlane i urządzenia, jak m.in. pompa ciepła, kolektor słoneczny i ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem i montażem. Z ulgi skorzystać mogą osoby płacące PIT według skali, podatek liniowy 19 proc. oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dyrektor KIS zaznaczył, że odliczenie dotyczy wyłącznie budynków już wybudowanych. W przypadku nowo budowanego domu (w momencie ponoszenia wydatków) podatnik nie jest właścicielem budynku, lecz nakładów, które prowadzą do jego powstania.

Wnioskodawczyni nie ma prawa do odliczenia wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (tj. wydatków na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne), które zostały poniesione w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie – napisał w interpretacji dyrektor KIS.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Numer i terpretacji: 0112-KDIL2-1.4011.11.2020.2.DJ