Skarbówka wydała taką interpretację w sprawie podatniczki, której niepełnoletnia córka jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim (autyzm w postaci zespołu Aspergera). Lekarz psychiatra zalecał jej psychoterapię, twierdząc, iż jest to podstawa poprawy stanu zdrowia. Dziewczyna nie potrafi nawiązywać kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz cierpi na uogólnione lęki, dlatego regularnie chodzi do psychologa. Według matki psychoterapia jest zabiegiem rehabilitacyjnym, dlatego wydatki na nią można odliczyć od dochodu.

Czytaj także: Rodzic z niższym podatkiem może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne. Warunkiem jest posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Z odliczenia mogą skorzystać też podatnicy, na których utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne, m.in. współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, jeśli roczne dochody osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej (nie wlicza się tu alimentów ani zasiłku pielęgnacyjnego).

„Indywidualne sesje psychoterapii córki należy zakwalifikować do zabiegów rehabilitacyjnych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. W konsekwencji wydatki, które poniosła wnioskodawczyni w 2020 r. na te cele, może odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu za 2020 r." – stwierdził dyrektor KIS.

nr interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 931.2020.1.MM