Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek, że pracuje nad rozporządzeniem ws. zaniechania poboru PIT od tzw. frankowiczów. Chodzi m.in. o umorzone w 2019 r. kwoty wierzytelności z tytułu zabezpieczonych hipotecznie kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe.

Czytaj też: Frankowicze zapłacą podatek od umorzonej pożyczki

Podatnicy, którzy dostali z banku PIT-11 z uwzględnioną w nim kwotą umorzonych zobowiązań, nie będą płacić z tego tytułu podatku. Oznacza to, że tych przychodów nie należy wykazywać w zeznaniu rocznym.

Informacje PIT-11 zostały przez banki przekazane do urzędów skarbowych i do podatników oraz uwzględnione w usłudze Twój e-PIT. Część podatników zdążyła już jednak złożyć PIT za 2019 r. i wykazać umorzone kwoty jako przychody. Resort radzi, by w tej sytuacji skorygować zeznanie.

Osoby, które już rozliczyły roczny PIT i uwzględniły te kwoty w rozliczeniu, powinny złożyć korektę – poinformowało ministerstwo.

Przypomnijmy, że termin składania zeznań za 2019 r. oraz zapłaty wynikającego z nich podatku upływa 30 kwietnia. Umorzone wierzytelności są co do zasady przychodem podatnika. Zgodnie jednak z art. 22 ordynacji podatkowej minister finansów może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać poboru podatków.