Ta interpretacja ucieszy wszystkich podopiecznych charytatywnych organizacji. Fiskus przyznał, że pieniądze na leczenie i rehabilitację są zwolnione z podatku. Można je bowiem uznać za świadczenia z pomocy społecznej.

O interpretację wystąpił mężczyzna chory na stwardnienie zanikowe boczne. Musi płacić za rehabilitację, badania, kupować sprzęt i zagraniczne leki. Roczny koszt leczenia to kilkadziesiąt tys. zł.

Czytaj także: Czy fundacja zapłaci podatek od spadków i darowizn

Pomaga mu fundacja, która jest organizacją pożytku publicznego. Mężczyzna jest jej podopiecznym. Fundacja utworzyła dla niego odrębne subkonto bankowe. Wpływają na nie środki z darowizn oraz 1 proc. PIT. Z tych kwot mężczyzna może uzyskać zwrot wydatków na leczenie i rehabilitację (na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie). Fundacja może też zrealizować płatność bezpośrednio na konto podmiotu, w którym dokonano danych zakupów.

Jak rozliczyć te pieniądze? Czy należy je opodatkować? Mężczyzna twierdzi, że nie. Podkreśla, że otrzymane przez niego środki są, w świetle ustawy o PIT, przychodem z tzw. innych źródeł. Co do zasady trzeba je opodatkować. Jednak w tej sprawie można zastosować art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT.

Przepis ten stanowi, że wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej. O zasadach jej udzielania mówi ustawa o pomocy społecznej. Wsparcie przysługuje osobom w trudnych sytuacjach życiowych, m.in. z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Zadania z zakresu pomocy społecznej mogą być zlecane również organizacjom pozarządowym.

Fundacja jest właśnie taką organizacją. Ma w swoim statucie udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie pomocy społecznej osobom prywatnym i ich rodzinom, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.

Co na to fiskus? Zgodził się ze stanowiskiem chorego mężczyzny. Potwierdził, że fundacja, wspierając jego leczenie oraz rehabilitację i finansując mu zakupy, wykonuje – zgodnie ze swoim statutem – zadania z zakresu pomocy społecznej.

Takie świadczenia są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT – przyznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-2.4011.367.2021.4.AKU