W przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o zintensyfikowaniu kontroli kont bankowych obywateli po wejściu w życie nowelizacji prawa podatkowego.

Od 1 lipca 2022 r. banki mają obowiązek przekazać organom podatkowym dane dotyczące m.in. liczby posiadanych przez daną osobę rachunków, obrotów i stanów tych rachunków. Muszą podać przy tym kwoty i daty poszczególnych wpłat. Wcześniej bank przekazywał takie informacje o „osobie podejrzanej”. Od lipca 2022 r. dotyczy „osoby fizycznej” już w prowadzonym przez skarbówkę postępowaniu przygotowawczym. Może to dotyczyć np. sytuacji, w której podatnik nie ujawnia dochodów, by nie płacić podatku, lub prowadzi niezarejestrowany biznes.

Rozszerzony został także katalog podmiotów, które będą mogły żądać ujawnienia takich informacji. Wcześniej mógł o to wystąpić szef KAS i naczelnik urzędu celno-skarbowego. Od 1 lipca 2022 r. uprawnienie takie otrzymał także naczelnik urzędu skarbowego. Co więcej, żądanie ujawnienia danych o rachunku może dotyczyć nie tylko właścicieli, ale także pełnomocników rachunku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że znacząco poszerzyło to zakres nie tylko kompetencji organu, ale przede wszystkim zakres ingerencji w strefę prywatności wszystkich obywateli.

Marcin Wiącek zwrócił się minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej o wskazanie liczby dokonanych kontroli przeprowadzonych w nowym trybie.

Czytaj więcej

Skarbówka obiera za cel konta bankowe obywateli