Izba Skarbowa w Katowicach w niedawnej interpretacji potwierdza, że lista umów, od których trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, jest zamknięta i nie można jej rozszerzać w drodze wykładni prawa.

Nawet jeśli umowie bardzo blisko do tej wymienionej w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie ona opodatkowana.

W sprawie chodziło o przekazanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w zamian za dożywotnie utrzymanie.

Pytający opisał, że jego wujek posiada mieszkanie własnościowe, które zamierza mu przekazać w zamian za zobowiązanie się do opieki nad nim do końca życia. Przeniesienie prawa nastąpi na podstawie umowy nienazwanej. Sam nazwał ją „quasi-dożywociem".

Umowa dożywocia, jako jedna z czynności opodatkowanych PCC, jest wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 ustawy o PCC, obok m.in. umowy sprzedaży, zamiany czy pożyczki. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o PCC stawka podatku wynosi 2 proc. wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, którego dożywocie dotyczy.

Hipotetyczny podatnik – w przypadku dożywocia to na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek zapłaty podatku – uznał, że mimo podobieństwa do dożywocia planowana umowa z wujkiem nie będzie skutkowała zapłatą podatku. Kodeks cywilny bowiem wyraźnie przewiduje, że dożywocie może dotyczyć wyłącznie własności nieruchomości.

Umowa, którą zamierzał podpisać z wujkiem, byłaby natomiast umową nienazwaną, w której jedynie prawa i obowiązki byłyby ustalone tak jak w opisanej w kodeksie cywilnym umowie dożywocia.

Izba skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem.

Organ wyjaśnił, że strony zawierające umowę mogą skorzystać z wzorców opisanych w kodeksie cywilnym albo ułożyć swoje stosunki wedle własnego uznania, tworząc umowę nienazwaną.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Zgodnie z kodeksem cywilnym elementem umowy dożywocia jest przeniesienie własności nieruchomości. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest natomiast ograniczonym prawem rzeczowym. Jego przeniesienie w zamian za dożywotnie utrzymanie nie może być więc opodatkowane PCC.

numer interpretacji: IBPB-2-1/4514-117/16/MZ