Student, który dorabia w wakacje, będzie musiał rozliczyć się podobnie jak inni pracownicy. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy są obowiązani składać do urzędu skarbowego zeznanie o wysokości rocznych dochodów w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Zdarza się, że dochód z dorywczej pracy nie przekracza 3091 zł rocznie, czyli kwoty wolnej od podatku. Nie zwalnia to jednak z rozliczenia. Można natomiast liczyć na zwrot pieniędzy z urzędu skarbowego. Wynika to z faktu, że pracodawca pobiera jako płatnik zaliczki na PIT. W sytuacji gdy kwota podatku do zapłaty wynosi zero zł, urząd skarbowy zwróci studentowi pobraną kwotę jako nadpłatę. Za niezłożenie zeznania grozi natomiast grzywna.

Obowiązku złożenia PIT unikną natomiast zleceniobiorcy mający dochody z tzw. drobnych umów o wartości do 200 zł. Przypomnijmy, że dotyczy to osób, które nie są zatrudnione w danej firmie, ale wykonują dla niej różne prace na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. W ten sposób często dorabiają sobie studenci, ale też np. bezrobotni, wykonując prace biurowe lub rozdając ulotki.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie z tzw. drobnych umów nie przekracza jednorazowo 200 zł, płatnik pobiera 18-proc. ryczałt. Co istotne, z obowiązującego od 2011 r. art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT wynika, że tego typu umów można mieć kilka w miesiącu. Nawet jeśli np. dana osoba zawarła w sierpniu trzy umowy o wartości 180 zł, to od każdej z nich zapłaci 18 proc. daniny. Jej przychody wynoszą w sumie 540 zł, a łączny podatek 97 zł (540 x 18 proc.).

Ważne jest też, że zleceniobiorca nie musi już nic więcej robić. Nie wykazuje tych zarobków w rocznym zeznaniu ani nie dolicza ich do innych zarobków. Jeśli więc podatnik nie miał w trakcie roku innych przychodów, to nie składa w ogóle zeznania. Są też minusy, gdyż podatku zapłaconego w formie ryczałtu nie można odzyskać w wyniku rozliczenia rocznego.

Może się też zdarzyć, że płatnik nieprawidłowo zastosuje ryczałt. Pomyłka oznacza, że student będzie musiał rozliczyć się samodzielnie według skali podatkowej. By zminimalizować takie ryzyko, warto upewnić się wcześniej, w jaki sposób płatnik rozliczy dochody zleceniobiorcy i czy po zakończeniu roku wystawiona zostanie informacja PIT-11.

Warto też pamiętać, że zarobki studenta mogą mieć wpływ na rozliczenie jego rodziców, jeśli chcą oni odliczyć ulgę rodzinną. Rodzicom przysługuje ulga na dziecko do 25. roku życia, które studiuje, pod warunkiem że jego roczne dochody nie przekraczają limitu 3089 zł.