1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie zmiana przepisów ustawy o PIT dotycząca ulgi mieszkaniowej. To rozwiązanie wprowadzone przez Polski Ład, które zakończy wieloletnie spory. Skorzystają na nim podatnicy, którzy chcą sprzedać nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej nabycia, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego na jej zakup.

Rozbieżne interpretacje

Zgodnie z nowym art. 21 ust. 30a wydatki na cele mieszkaniowe obejmą także wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym. Będzie tak również w sytuacji, gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia.

Czytaj więcej

Gdy dom to całość, jest pełna ulga mieszkaniowa

Dotychczas fiskus jednoznacznie nie zgadzał się na podobne rozliczenia. Przykładem tego jest najnowsza interpretacja (nr 0113-KDIPT2-2.4011.774.2021.3.MK) dotycząca podatnika, który kupił mieszkanie w 2018 r. i sprzedał je w 2020 r. Podatnik wydał na zakup 305 tys. zł i zaciągnął na ten cel 299 tys. zł kredytu. Po dwóch latach sprzedał mieszkanie z pełnym wyposażeniem za 420 tys. zł. Bank nie udzielił mu zgody na przeniesienie kredytu na inną nieruchomość, dlatego właściciel musiał spłacić od razu 298 tys. zł. W tym samym roku kupił dom za 430 tys. zł. Przeznaczył na ten cel 121 tys. zł pozostałych ze sprzedaży mieszkania, a pozostałą kwotę sfinansował nowym kredytem.

Podatnik zapytał, czy kwota 298 tys. zł jest objęta ulgą mieszkaniową. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie. Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT dochód ze sprzedaży podlega co do zasady 19-proc. stawce podatku. Dopiero po upływie pięciu lat od nabycia jest zwolniony z daniny. Podatnik może skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe, ale nie stosuje się jej w razie spłaty kredytu na zakup zbywanej nieruchomości. Podatnik reguluje bowiem w ten sposób swoje zobowiązania, a nie zapewnia sobie dach nad głową. Poza tym według fiskusa wnioskodawca odliczałby dwukrotnie ten sam wydatek: raz jako poniesiony na zakup lokalu, a drugi raz jako wydatek na spłatę kredytu, którym finansowano jego zakup.

Ministerstwo Finansów dostrzegło natomiast, że orzeczenia sądów administracyjnych nie są tak jednoznaczne. Spory w tym zakresie toczą się już od lat. Część orzeczeń uznaje bowiem wydatki związane z kredytem na zakup zbywanej nieruchomości jako wydatki rozliczane w ramach ulgi mieszkaniowej. Dlatego w uzasadnieniu do Polskiego Ładu resort postanowił przyjąć argumenty za preferencją dla wszystkich kredytobiorców. Od 2022 r. nie będzie już wątpliwości, że w takiej sytuacji sprzedającemu przysługiwać będzie zwolnienie z podatku.

Zmiana na korzyść

– Przepisy dotyczące ulgi mieszkaniowej to zmiana w dobrym kierunku, która rozwiąże problemy wielu podatników. Wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości będą jednocześnie kosztami uzyskania przychodu oraz podstawą ulgi mieszkaniowej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. To oznacza, że jeśli ktoś planuje sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat i przeznaczenie środków ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego na jej nabycie, warto poczekać do 2022 r. Nie będzie wówczas wątpliwości, że środki na spłatę kredytu są zwolnione z podatku – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce.

Przepisy nie precyzują, co w sytuacji, gdy ktoś nie czeka do 2022 r., ale sprzedał mieszkanie wcześniej.

– Należy jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów argumentowało zmianę przepisów potrzebą wyjaśnienia wątpliwości, które powstały w wyniku rozbieżności w orzecznictwie. Część orzeczeń już dotychczas wskazywała na prawo do zwolnienia z PIT wydatków przeznaczonych na spłatę kredytu na zbywaną nieruchomość. Jeśli ktoś sprzedał dom lub mieszkanie przed końcem 2021 r., może w razie sporu powołać się na ten argument, by skorzystać z ulgi – tłumaczy Grzegorz Grochowina.

Autopromocja
Real Estate Impactor

Gala wręczenia nagród liderom w branży nieruchomości

ZOBACZ RELACJĘ