[b]Nie. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2010 r. (IPPB4/415-191/10-2/JS). [/b]

Wynika z niej, że podatnik w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wyłącznie wydatki na zakup sprzętu, urządzeń indywidualnego przeznaczenia, niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Określenie „indywidualny” oznacza, że można zaliczyć do nich tylko i wyłącznie sprzęt mający cechy o charakterze szczególnym (niestandardowym), konieczny w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiający tej osobie wykonywanie czynności życiowych, których utrudnienie wykonania wynika z niepełnosprawności.

Oznacza to, że taki sprzęt musi posiadać właściwości leczniczo-rehabilitacyjne. Pościel rehabilitacyjna poprawia ogólny stan zdrowia, jednakże nie mieści się ona w dyspozycji art. 26 ust. 7a pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawy o PIT[/link].

[i]Podstawa prawna:

—[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=346580]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 52, poz. 307)[/link][/i]