Plus Minus: Za nami 30 lat wolnej Polski. Gdybyśmy spojrzeli na nie z dzisiejszej perspektywy, to jakie decyzje uważa pan za kluczowe?

Trudno powiedzieć coś oryginalnego. Wiadomo, że te najbardziej kluczowe decyzje zapadały na samym początku i są utożsamiane z polityką Tadeusza Mazowieckiego i Leszka Balcerowicza – ustanowienie demokracji, państwa prawa, wolnego rynku, samorządów, otwarcie Polski na świat, kurs na integrację z Zachodem.