Trudno oszacować dokładną liczbę tzw. Żydów mesjańskich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale ostrożne szacunki mówią o 1,5 mln osób. I ciągle ich przybywa. W światowych mediach temat ten praktycznie nie istnieje. Dla części Kościoła zjawisko to bywa sprawą „kłopotliwą". Dla większości Żydów – tematem tabu. Jednak dla zaangażowanych w ruch mesjanistyczny to znak czasu – zarówno dla Kościoła, jaki i dla narodu Izraela. Obie strony wspólnie odkrywają, że w gruncie rzeczy jest to sprawa rodzinna.