Tak wygraną w 1990 roku, jak i przegraną w 1995 trafnie przepowiedziała Lechowi Wałęsie żona Danuta: „Jak wygrasz wybory, będziesz prezydentem. A jak przegrasz, to nie będziesz”. Jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, sprawdziło się to co do joty w obu wypadkach, chociaż podejrzewam, że może to mieć zastosowanie i do innych polityków.

Pycha kroczy przed upadkiem, miał powiedzieć biblijny Salomon. Hasłem wyborczym Lecha Wałęsy było: „Kandydatów jest wielu, ale Lech Wałęsa tylko jeden”.