W 1415 r. czeski duchowny Jan Hus spłonął na stosie w Konstancji. Zawinił próbą zreformowania Kościoła i kazaniami, w których nawoływał do ukrócenia przywilejów duchowieństwa. Dwa lata później jego zwolennicy ogłosili „Cztery artykuły praskie”, w których domagali się m.in. sekularyzacji dóbr kościelnych oraz wydawania komunii pod dwiema postaciami. Byli gotowi walczyć za swoje ideały. I tak właśnie narodził się husytyzm, rozsławiony w naszej popkulturze powieściową Trylogią husycką Andrzeja Sapkowskiego.