Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane też urszulankami szarymi, założyła święta Urszula Ledóchowska w 1920 roku. Siostra, z pochodzenia hrabianka, polska patriotka, formowała swoje siostry w wierze i umiłowaniu ojczyzny. Dlatego tak wiele z nich, Polek, działało w czasie drugiej wojny światowej w konspiracji i brało udział w powstaniu warszawskim.

Obecnie zgromadzenie liczy około ośmiuset sióstr, które pracują w czternastu krajach, w tym na Ukrainie. Siostry urszulanki z Ukrainy, do niedawna katechetki, wychowawczynie w czasie wojny, niosą pomoc, dają nadzieję uchodźcom i modlą się o wolność.