Każdego dnia w wyniku działania oszustów podatkowych budżet państwa i uczciwe firmy tracą setki milionów złotych. Według szacunków Ministerstwa Finansów z samych wyłudzeń VAT jest to ponad 40 mld zł rocznie. Nikt jednak nie jest w stanie policzyć skali strat, jakie ponoszą uczciwi przedsiębiorcy. Są oni bowiem ofiarami nie tylko oszustów podatkowych, ale także niejednokrotnie działań służb podatkowych. W wyniku decyzji kontrolerów skarbowych uczciwi przedsiębiorcy ponoszą konsekwencje finansowe nie za swoje winy, bo faktyczni organizatorzy wyłudzania podatków znikają, a organy skarbowe nie są w stanie ich odszukać.

Niestety, bardzo często kontrolerzy podatkowi nie biorą pod uwagę, że choć przedsiębiorcy dochowują należytej staranności i sprawdzają swoich bezpośrednich kontrahentów, to nie mają możliwości weryfikacji wszystkich podmiotów pojawiających się w łańcuchu dostawców towaru, który jest przedmiotem wyłudzeń VAT. O istnieniu wielu z nich po prostu nie wiedzą i nigdy nie będą wiedzieli. Nie można zatem tego od nich wymagać. Takiej skutecznej weryfikacji mogą dokonać jedynie służby państwowe. Pilna jest zatem potrzeba takich regulacji, które ochronią uczciwe firmy przed oszustami i raz na zawsze wyeliminują nieuczciwych z rynku.

Ofiary kontroli

Warto także pamiętać o wynikach ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli, która mierzyła poziom skuteczności działania organów skarbowych. Co prawda – jak wskazał NIK – dobrze one typują podmioty do kontroli (90-proc. trafność), ale nie są już w stanie wyegzekwować należności podatkowych od oszustów. Izba wskazała, że ściągalność wymierzonego w wyniku decyzji kontrolerów podatkowych podatku wynosi jedynie 1,3 proc. Do tego czas reakcji organów kontroli skarbowej jest zdecydowanie za długi – średnio postępowania kontrolne w przypadku kontroli doraźnej są wszczynane po 73 dniach, a w planowej – po 189 dniach. Na co zatem służby podatkowe czekają? W tym czasie budżet państwa i uczciwi przedsiębiorcy, którzy generują główne dochody budżetu państwa, padają ofiarą nieuczciwych podmiotów i tracą setki milionów złotych. Rocznie są to grube miliardy złotych. Dlatego czas gra tu tak ogromną rolę.

Również Ministerstwo Finansów przyznało, że dziś kontrole podatkowe nie są efektywne i istnieje poważny problem z przepływem informacji pomiędzy służbami podatkowymi a celnymi. System jest rozproszony, służby skarbowe mają różnego rodzaju informacje o podatnikach, każda z nich ma własną bazę danych – to kuriozalne, bo w zasadzie  realizują podobne zadania.

Obecnie, jak to ujął wiceminister finansów Marian Banaś, „kontrole nie są robione przy pomocy dokładnej analizy ryzyka".  Nie może być zatem tak, że w wyniku działania przestępców podatkowych to uczciwe firmy są karane – i to wielokrotnie. Po pierwsze, padają ofiarą oszustów. Po drugie, nie są w stanie z nimi konkurować. A po trzecie, organ podatkowy, który wszczyna kontrolę, podczas prób ustalenia faktycznych sprawców wyłudzenia wstrzymuje wypłatę VAT uczciwej firmie wykorzystanej przez oszustów i tym samym zamraża kapitał obrotowy potrzebny np. na inwestycje. Uczciwe firmy są filarem polskiej gospodarki. Państwo musi je ochronić. Przedsiębiorcy chcą tworzyć kolejne miejsca pracy, nie obawiając się, że  padną ofiarą nieuczciwych podmiotów. Do tego potrzebne jest sprawne działanie służb skarbowych.

By skutecznie rozwiązać ten problem, potrzeba nie tylko działań doraźnych, ale także kompleksowych. Budowany system wypełniania luki podatkowej ma temu służyć. Dziś wyraźnie widać jego główne kierunki. Na razie mamy wypracowane rozwiązania pojedyncze: od 1 lipca br. będzie obowiązywał jednolity plik kontrolny, który ma przyśpieszać i ułatwiać kontrole podatkowe. Wkrótce zostanie też wprowadzona klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a limit transakcji gotówkowych ma być obniżony do 15 tys. zł. W mojej ocenie również powołanie krajowej administracji skarbowej (KAS), co zapowiada minister finansów, to krok w stronę rozwiązania systemowego, które od lat jako branża postulujemy.

Silny urząd

Ustawa o konsolidacji trzech służb skarbowych w krajową administrację skarbową ma stworzyć silny i efektywny organizm. Wszystkie dane o podatnikach zostaną zebrane w jednym miejscu, a to ułatwi administracji dogłębną analizę sytuacji konkretnych podmiotów. Tym samym kontrola będzie dotyczyła tych, którzy faktycznie nie wywiązują się z zobowiązań podatkowych. Ma się zmniejszyć liczba kontroli z przypadku czy też z losowań, a zwiększyć liczba tych z dużym prawdopodobieństwem wykrycia nadużyć. Planowe kontrole, które są normalnym elementem w funkcjonowaniu firm, mają być mniej uciążliwe.

Poza bardziej skutecznym działaniem służb skarbowych ustawa o KAS ma zastąpić dwie instancje postępowania przed organami administracji podatkowej postępowaniem jednoinstancyjnym, zakończonym decyzją, która będzie można następnie zaskarżyć do sądu. Ma to skrócić przewlekłe postępowania.

Ostatnio Ministerstwo Finansów zapowiedziało też, że w ramach KAS powstanie wyspecjalizowany pion kontroli skarbowej do ścigania największych przestępców podatkowych. W mojej ocenie niezwykle istotne jest wspieranie tych działań przez prokuratorów specjalizujących się w walce z przestępczością gospodarczą. Już dziś z Prokuratury Krajowej płyną sygnały, że działania w zakresie ścigania takiej przestępczości są jednym z jej priorytetów. Niezwykle ważne jest, by przyszła administracja celno-skarbowa miała wsparcie prokuratorów. Aby przestępcy podatkowi czuli, że kara za oszukańczą działalność jest nieuchronna i że w wyniku działań służb państwowych zostaną raz na zawsze wyeliminowani z rynku.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Walka z szarą strefą

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego to organizacja zrzeszająca największych pracodawców branży RTV i IT. Zatrudniamy tysiące pracowników i tym samym  przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego Polski. Dlaczego walka z przestępcami podatkowymi jest dla nas tak istotna? Często podczas dyskusji na temat strat wynikających ze zbyt niskich wpływów z tytułu VAT błędnie się zakłada, że właścicielom firm nie jest na rękę uszczelnianie systemu. W końcu celem każdego przedsiębiorstwa jest minimalizacja wydatków i zwiększanie przychodów. Czym innym jednak jest chęć wykorzystania legalnych i przewidzianych prawem możliwości do obniżenia podatku, a czym innym unikanie płacenia rzeczywistych zobowiązań czy wręcz dokonywanie wyłudzenia nienależnego zwrotu VAT. Nie można bowiem do jednego worka wrzucać przestępców i uczciwych. Równie ważne, jak efektywne kosztowo prowadzenie działalności gospodarczej, jest dla przedsiębiorców sumiennie rozliczających się z fiskusem dążenie do tego, by rynek, na którym funkcjonują, zapewniał równe prawa wszystkim podmiotom. To dlatego w interesie uczciwych firm płacących w Polsce podatki (a takie są te zrzeszone w ZIPSEE Cyfrowa Polska) jest walka z szarą strefą.