Usługa przyjazna firmom

Usługi audytorskie powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów indywidualnych i biznesowych, którzy szukają efektywnych rozwiązań w dziedzinie oszczędności energii elektrycznej. Audyt energetyczny polega na przeanalizowaniu aktualnego stanu zużycia prądu, możliwości jego lepszego wykorzystywania w firmie oraz sprawdzeniu potencjalnych czynników powodujących straty energii. Przeprowadzenie audytu energetycznego w firmie pomoże wskazać obszary, na których należy dokonać natychmiastowych modernizacji w celu poprawy parametrów wykorzystywania prądu. Wiąże się to niekiedy z dużymi kosztami, jednak w długoterminowej perspektywie stanowi pokaźne źródło dodatkowych oszczędności.

Jakie dokładnie działania pomogą obniżyć ceny energii elektrycznej, oferowane przez krajowych dostawców, takich jak PGE Polska Grupa Energetyczna? Kluczową sprawą jest wybór odpowiedniej taryfy dla twojej firmy, najlepiej dostosowanej do profilu zużycia prądu elektrycznego. Kolejną istotną kwestią jest sprawdzenie poprawności działania i ewentualne dostosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego. To na podstawie jego działania naliczane są opłaty za prąd, urządzenie to musi więc odznaczać się bezawaryjnością. Usługi audytorskie oferują również doradztwo w kwestiach prawnych, np. w kwestii uzyskiwania tzw. białych certyfikatów, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej wśród klientów biznesowych w skali całego kraju. Białe certyfikaty są niejako czynnikiem motywującym dla przedsiębiorstw, zwiększającym intensywność ich działań na obszarze oszczędności energii elektrycznej i nie tylko (www.bialecertyfikaty.com.pl).

Szereg korzyści

Nikt nie ma wątpliwości, że oszczędność energii w czasach, w których ceny surowców energetycznych stale rosną, jest działaniem niezbędnym. Nic dziwnego, że na profil zużycia prądu elektrycznego zwraca uwagę ogromna liczba przedsiębiorców. Wykonanie audytu energetycznego w firmie pomoże utrzymać wysoki standard zużycia energii poprzez jej lepsze wykorzystywanie oraz eliminację czynników powodujących straty. Dla przedsiębiorcy to przede wszystkim korzyść ekonomiczna, która przyczyni się także do zachowania środowiska naturalnego w obecnym kształcie – wszystkim nam bowiem leży na sercu dobro naszej planety.