Czy wydając na zdrowie coraz więcej z własnych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna, to już tylko hasła bez pokrycia? – takie pytania zadał ekspertom prof. Henryk Skarżyński, przygotowując trzecią edycję Kongresu „Zdrowie Polaków", który odbędzie się 25–26 października w Warszawie.

Prof. Skarżyński, przewodniczący rady programowej i pomysłodawca kongresu, podkreśla, że wydarzenie nie zastąpi dialogu społecznego na szczeblu centralnym, regionalnym, w szpitalu lub w rodzinie. Jego uczestnicy – medycy, farmaceuci, specjaliści zarządzania w ochronie zdrowia i zdrowia publicznego, a także dziennikarze – mogą jednak apelować ponad podziałami politycznymi o współdziałanie wszystkich, którzy mają wpływ na sytuację w kraju.

Czytaj więcej

Minister zdrowia Adam Niedzielski
Mandaty za brak maseczek. Niedzielski o wspólnych patrolach policji i sanepidu

Motto tegorocznej edycji: „Zdrowie Polaków – zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość" – ma uświadomić odbiorcom, że w sytuacji przedłużającego się i narastającego zagrożenia zdrowia związanego z pandemią powinni sami zadbać o profilaktykę i wdrożyć do codziennej rutyny zachowania prozdrowotne.

Sześć kanałów debat

– Celem pierwszej edycji kongresu w 2019 r. było przypomnienie, aby każdy z nas dbał o swoje zdrowie, przestrzegał ustalonych wytycznych i zaleceń oraz nie oczekiwał, że wszystko w medycynie jest możliwe i natychmiast osiągalne bez własnego zaangażowania, bo takiego systemu we współczesnym świecie nie ma. Podkreślałem wówczas, jak ważne jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w każdym środowisku. To przesłanie pozostaje aktualne – podkreśla prof. Henryk Skarżyński.

Podobnie jak przed rokiem, kongres odbywać się będzie w formie hybrydowej, a debaty i wykłady ekspertów transmitowane będą na sześciu kanałach, do których link można znaleźć na stronie: kongres-zdrowiepolakow.pl.

Czytaj więcej

Nowa Zelandia: Wirus RSV atakuje dzieci. Przez lockdowny?

Choć już podczas drugiej edycji, w 2020 r., organizatorzy mieli za sobą pewne doświadczenia związane z pandemią Covid-19, dopiero dziś, po półtora roku od jej wybuchu, można wysnuć wnioski dotyczące długu zdrowotnego spowodowanego lockdownem, pracą zdalną i ograniczeniami w dostępie i funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia.

Autopromocja
Bezpłatny e-book

WALKA O KLIMAT. Nowa architektura energetyki

POBIERZ

Wiele miejsca zostanie poświęcone zdrowiu psychicznemu Polaków, które ucierpiało na skutek izolacji i ograniczenia kontaktów społecznych. O tym, „jak Covid-19 wpływa na epidemiologię zaburzeń psychicznych i zmiany w organizacji psychiatrycznej opieki zdrowotnej?", opowie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) prof. Janusz Heitzman. Z kolei prezes elekt PTP prof. Dominika Dudek przybliży wyzwania w psychiatrii w czasie pandemii. W drugim dniu kongresu eksperci będą dyskutować na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz starych i nowych problemów psychiatrii dziecięcej.

W osobnych panelach omówione zostaną dług zdrowotny pandemii i syndemii, czyli synergistycznej epidemii, w której przyczyn choroby jest kilka. Przykładami sydemii są np. astma w połączeniu z infekcjami, niedożywienie w połączeniu z depresją czy epidemia otyłości w połączeniu ze stresem. W przypadku Covid-19 zagrożeniem dla pacjenta jest nie tylko sam wirus, ale także otyłość czy wielochorobowość.

Czytaj więcej

Prof. Andrzej Horban
Prof. Horban zapowiada koniec epidemii: Piąta fala, a późną wiosną już z górki

W programie kongresu znalazło się miejsce dla problemów diagnostyki i leczenia chorób z różnych dziedzin medycyny – onkologii, kardiologii, laryngologii, ginekologii i położnictwa, a także endokrynologii i diabetologii.

Podczas paneli poświęconych zarządzaniu w ochronie zdrowia uczestnicy zastanowią się, m.in., nad tym, w jaki sposób powinny być realizowane duże inwestycje zdrowotne.

Nie tylko patogeny

Eksperci będą rozmawiać także na temat innowacyjnych metod leczenia i telemedycyny, która upowszechniła się w dobie koronawirusa. Nie zabraknie wykładów i debat poświęconych epidemiologii i szczepieniom, funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także chorobom infekcyjnym, które obok Covid-19 stały się wyzwaniem XXI w., jak np. lekooporna gruźlica.

Czytaj więcej

Szczepionka Pfizer/BioNTech
Pfizer i Moderna w 2022 r. zarobią na szczepionkach na COVID 93 mld dol.?

Zaplanowano także sympozja satelitarne uczelni i instytutów medycznych oraz jednostek samorządowych, poświęconych m.in. 70-leciu Instytutu Matki i Dziecka, modelowi funkcjonowania opieki zdrowotnej w Małopolsce, Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, programowi profilaktyki raka piersi u kobiet – mieszkanek Wrocławia – czy wyzwaniom w zdrowiu publicznym w latach 2020–2021 z perspektywy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

– Celem aktywnych uczestników tego forum jest systematyczna edukacja społeczeństwa dotycząca wielu aspektów naszego działania, pokazanie współczesnych możliwości medycyny i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia – tłumaczy prof. Henryk Skarżyński.