Wskaźnik zakażeń koronawirusem w Polsce jest najniższy od 10 marca.

Minister zdrowia wprowadzając od 20 marca lockdown w całym kraju powoływał się m.in. na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Kiedy w listopadzie 2020 roku rząd przedstawiał wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wskazywał, że przekroczenie przez ten wskaźnik wartości 70 w skali całego kraju może skutkować wprowadzeniem reżimu narodowej kwarantanny.

Na konferencji z 14 kwietnia minister, ogłaszając przedłużenie obowiązujących w Polsce obostrzeń do 25 kwietnia poinformował jednocześnie, że łagodzenie obostrzeń będzie miało charakter regionalny i w pierwszej kolejności obejmie powrót do nauki stacjonarnej dzieci z klas I-III. Ma to być możliwe w województwa, w których średni dobowy wskaźnik zakażeń z 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców spadnie poniżej 30.

Obecnie jest w Polsce pięć województw, w których wskaźnik ten jest niższy od 30.

Pierwszym województwem ze wskaźnikiem poniżej 30 jest województwo podlaskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 22,07 (w liczbach bezwzględnych 1 818).

Drugim jest województwo podkarpackie - w ciągu siedmiu ostatnich dni wykryto tam co najmniej 3 325 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 22,34 na 100 tysięcy mieszkańców.

Trzecim takim województwem jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie lockdown wprowadzono już 27 lutego. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 2 356 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 23,69 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców.

Wskaźnik zakażeń koronawirusem w woj. lubelskim wynosi obecnie 28,69.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Województwem z poziomem tego wskaźnika poniżej 30 jest też pomorskie, gdzie w ciągu tygodnia wykryto co najmniej 4 708 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 28,66 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców.

Najwyższy wskaźnik zakażeń zanotowano w województwie śląskim, gdzie wynosi on co najmniej (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) 49,25 (w liczbach bezwzględnych oznacza to 15 541 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie dolnośląskim wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 46,29 (w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 9 392 zakażenia koronawirusem).

Trzecie pod względem wskaźnika zakażeń jest woj. wielkopolskie, gdzie wynosi on 42,62, co oznacza, że w ciągu 7 dni wykryto tam 10 443 zakażenia koronawirusem.

W województwie łódzkim wskaźnik ten wynosi obecnie 39,8 (6 822 zakażenia w 7 dni).

W woj. opolskim wskaźnik wynosi 38,1 (w liczbach bezwzględnych - 2 616 zakażeń).

W woj. zachodniopomorskim średnia ta wynosi obecnie 34,26 (4 061 zakażeń w ciągu 7 dni).

W województwie małopolskim wskaźnik obecnie wynosi 34,21 (w liczbach bezwzględnych to 8 176 zakażenia).

W województwie kujawsko-pomorskim wykryto co najmniej 4 930 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 34,03.

W województwie mazowieckim wskaźnik wynosi obecnie 33,36 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców. W liczbach bezwzględnych w woj. mazowieckim wykryto w ciągu 7 dni 12 677 zakażeń.

W woj. świętokrzyskim wskaźnik wynosi obecnie 33,41 (2 877 zakażeń w 7 dni).

W ciągu siedmiu dni w województwie lubuskim tym wykryto co najmniej 2 232 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 31,56.