Kłopot występuje w przypadku próby użycia konta „gość”. Awarię zgłosiło jak dotąd co najmniej 100 użytkowników maców. Ten sam problem mają użytkownicy popularnych za oceanem telefonów komórkowych Sidekick, nad którymi czuwa Microsoft. Awaria serwerów sprawiła, że kontakty i kalendarze aparatów uległy skasowaniu.