Rada Ministrów przyjęła nowelizację prawa geodezyjnego i górniczego. Przewiduje ona bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak ortofotomapy – popularnie zdjęcia lotnicze, dane numeryczne modelu terenu, dane topograficzne itd. Nowelizacja przewiduje zniesienie pobierania minimalnej opłaty 30 zł za materiały państwowego zasobu geodezyjnego.

Czytaj także: Mapy lotnicze i dane z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego będą dostępne za darmo

Urzędnicy będą aktualizować ewidencję gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z urzędu (tj. bez konieczności składania wniosku). Rozwiązanie to usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Ponadto zmniejszony zostanie zakres informacyjny ewidencji gruntów i budynków poprzez usunięcie informacji mających odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu