To przełożyło się na poprawę jego kondycji finansowej – czytamy w Ogólnopolskim Raporcie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o zadłużeniu firm z sektora budownictwa. Dane nie napawają jednak optymizmem.

W I półroczu przeterminowane zadłużenie firm z sektora budowlanego wzrosło o 171,1 mln zł (3,6 proc.), do 4,92 mld zł. W relatywnie najgorszej sytuacji są przedsiębiorstwa działające w sektorze inżynieryjnym. Choć ich rentowność netto wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem z -0,4 proc. do 1 proc., to nadal jest to gorszy wynik na tle firm zajmujących się budową budynków i robotami specjalistycznymi, które mogą się pochwalić rentownością na poziomie ok. 4 proc.

Problem z terminowym regulowaniem zobowiązań mają 44 894 przedsiębiorstwa budowlane, co stanowi 5,8 proc. firm zarejestrowanych w KRS i CEIDG. Niesolidnych dłużników jest obecnie o 2195 więcej niż na koniec 2018 r.—a.k.