W I połowie 2020 r. skonsolidowane przychody Archicomu skurczyły się o prawie 8 proc., do 272 mln zł. Mimo tego zysk operacyjny wzrósł o 34 proc., do prawie 107 mln zł, a czysty zarobek przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o niemal 18 proc., do 70 mln zł. To dlatego, że deweloper prowadzi działalność mieszkaniową i komercyjną.

Archicom przekazał 690 mieszkań, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody skurczyły się o tylko 8,5 proc., do 267 mln zł. Grupa utrzymała wysoką na tle branży marżę, 28,1 proc. wobec 29 proc. rok wcześniej. Zysk operacyjny był niższy o 19 proc. i wyniósł prawie 50 mln zł.

Mocny wynik zanotowała część komercyjna. Zysk operacyjny poszybował w górę o 227 proc., do 56,6 mln zł głównie w wyniku przeszacowania w górę wartości portfela nieruchomości (45 mln zł wobec 21 mln zł rok wcześniej) oraz zysku ze sprzedaży biurowca City 1 (15,6 mln zł).

Archicom podtrzymuje, że w całym roku przekaże 1,4-1,6 tys. mieszkań wobec rekordowych 1,38 tys. w 2019 r. Podtrzymuje też prognozę wyniku operacyjnego: ma on sięgnąć 170-190 mln zł wobec prawie 120 mln zł w ubiegłym.

W I półroczu grupa sprzedała 513 mieszkań, o 32 proc. mniej rok do roku, w samym II kwartale sprzedaż skurczyła się o 37 proc., do 220 lokali. Plan na cały rok to podpisanie 1-1,2 tys. umów deweloperskich i rezerwacyjnych. W 2019 r. firma znalazła nabywców na 1,46 tys. mieszkań – to dotychczasowy rekord. Jeśli chodzi o portfel komercyjny, Archicom jest w trakcie komercjalizacji oddanego w czerwcu do użytkowania biurowca City 2.

Od stycznia Archicom jest w trakcie przeglądu opcji strategicznych, celem jest pozyskanie inwestora.