- Na firmowych kanałach elektronicznych promujemy różne formy wspierania jeży, które pełnią ważną funkcje w ekosystemie - tłumaczy Łukasz Zimnoch, rzecznik spółki Tauron Polska Energia. – Nasze działania mają także konkretny wymiar. W tym roku w różne miejsca trafiło ponad 100 domków dla jeży. Otrzymali je tak pasjonaci ekologii, jak i profesjonalne ośrodki pomagające jeżom.

25 domków Tauron zdecydował się przekazać Katowicom w ramach projektu społecznego KATOobywatel. – Pomyśleliśmy, że warto zaangażować w akcję mieszkańców i uwrażliwić ich na los jeży w mieście oraz włączyć w opiekę nad nimi – tłumaczy Wioleta Niziołek – Żądło, koordynator projektów społecznych w katowickim ratuszu. - Pięć domków trafi na tereny wskazane przez Zakład Zieleni Miejskiej, a 20 w miejsca, które wytypują mieszkańcy, pod warunkiem, że staną się też społecznymi opiekunami domków i będą mieć na nie oko. W praktyce oznacza to, że zareagują, gdyby domkom lub jeżom działa się jakaś krzywda.