W panelu udział wezmą:

Anna Kornecka

, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz

, członek zarządu Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych

Grzegorz Kiełpsz

, prezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Grzegorz A. Buczek

, architekt, urbanista, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Michał Gliński

, radca prawny, Wspólnik w Kancelarii Wardyński & Wspólnicy

Wojciech Wagner

, z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego w  Urzędzie Miasta w Warszawie.