- Aby osiągnąć ten cel, nawiązaliśmy współpracę z organizacją WWF. Planujemy realizację projektów ochrony i zasadzenia lasów, które pomagają w walce ze zmianami klimatycznymi, zachowaniu bioróżnorodności i poprawie jakości życia lokalnych społeczności – podaje VELUX w komunikacie.

Grupa zobowiązuje się też znacząco obniżyć emisje dwutlenku węgla w ramach działalności firmy i łańcucha dostaw zgodnie z najbardziej ambitnym celem porozumienia paryskiego zakładającego ograniczenie wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5°C. - Dożywotnia Neutralność Węglowa to nowatorska koncepcja wdrożona przez Grupę VELUX i opracowana we współpracy z organizacją WWF. Bierzemy odpowiedzialność za dotychczasowe i przyszłe emisje dwutlenku węgla. Kluczowym elementem tego zobowiązania jest dążenie do zachowania lasów oraz fauny i flory całego świata dla obecnych i przyszłych pokoleń – czytamy w komunikacie.

- Nasza planeta stoi w obliczu poważnego kryzysu klimatycznego i środowiskowego, który wymaga zdecydowanych działań. Zgodnie z wartościami naszej firmy staramy się robić więcej niż inni – tłumaczy Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska. - Dlatego też opracowaliśmy nowatorską koncepcję Dożywotniej Neutralności Węglowej. Nasz nowy projekt przewiduje 20-letnią współpracę z organizacją WWF i zakłada neutralizację historycznych emisji dwutlenku węgla firmy. Znacznie ograniczymy też przyszłą emisję CO2 i poprosimy naszych dostawców, aby zrobili to samo. Mamy nadzieję, że w ślad za nami Dożywotnią Neutralność Węglową osiągną także inne firmy, co pozwoli zapewnić lepszą przyszłość nam wszystkim.

Firma zapowiada inwestycje w projekty ochrony lasów i bioróżnorodności opracowane specjalnie na jej potrzeby. Będą prowadzone przez następne 21 lat. - To pozwoli ograniczyć zanikanie siedlisk, wylesianie i degradację gleby, które zagrażają bioróżnorodności ekosystemów leśnych na całym świecie. Jednocześnie firma będzie współpracować z lokalnymi społecznościami oraz dążyć do poprawy jakości ich życia. Pierwsze dwa projekty zostaną zrealizowane w Ugandzie i Birmie – zapowiadają przedstawiciele spółki .

W Ugandzie specjaliści skupią się na odtwarzaniu zdegradowanych lasów i sadzaniu nowych oraz na ochronie naturalnych obszarów leśnych. - Projekt zakłada także hodowlę drzew w szkółkach, innych systemach agroleśnych i plantacjach poza terenami chronionymi. Pozwoli to pokryć popyt na różne produkty leśne i ograniczyć pozyskiwanie ich z lasów naturalnych. Projekt w Birmie zakłada zabezpieczenie wielu kluczowych korytarzy ekologicznych wzdłuż przełęczy Singkhon (Maw Daung) oraz ochronę różnorodności tego obszaru w ścisłej współpracy z lokalnymi społecznościami – podaje firma.

- Dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5°C i jednoczesna ochrona terenów leśnych oraz bioróżnorodności – jak również korzyści, jakie działania te przynoszą społeczeństwu i gospodarce – to znakomity krok na drodze do neutralności węglowej i odpowiedzialnej wobec środowiska przyszłości – mówi cytowany w komunikacie Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International. - Jest to również dobry punkt wyjścia dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Wspólnie chcemy zainspirować inne firmy do osiągnięcia Dożywotniej Neutralności Węglowej oraz wyznaczyć wyższe standardy w zakresie ochrony środowiska i klimatu dla firm z całego świata.

Współpraca z WWF wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy VELUX 2030, która obejmuje zobowiązanie do ograniczenia emisji do poziomu określonego na podstawie badań naukowych przez inicjatywę SBTi (Science Based Targets initiative). - Aby wprowadzić opisane zmiany, przyspieszymy inwestycje w poprawę efektywności energetycznej zakładów produkcyjnych, a energię będzie pozyskiwać wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Planujemy także zdecydowanie zmienić metody specyfikacji i zakupu materiałów – zapowiadają przedstawiciele firmy.