Trendy energetyczne napędzają inwestycje

Transformacja sektora energetycznego na świecie stała się katalizatorem inwestycji zagranicznych. Polska jest rynkiem sprawdzonym i dojrzałym – ocenia ekspert Deloitte.

Publikacja: 27.06.2024 21:02

Trendy energetyczne napędzają inwestycje

Foto: mat. pras.

Transformacja sektora energetycznego na całym świecie stała się katalizatorem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Polska jest sprawdzonym i dojrzałym rynkiem, zapewniającym specjalistów o wysokich kompetencjach, oferującym realizacje zaawansowanych technologicznie i skrojonych na miarę budynków.

Obiekty te spełniają zarówno indywidualne wymagania klientów, jak i wytyczne ESG. Nie bez znaczenia jest też możliwość skorzystania z wysokich dotacji unijnych i rządowych.

Wzrost poziomu inwestycji jest szczególnie zauważalny w branżach o znaczeniu strategicznym, takich jak sektor biopaliw, pojazdów elektrycznych, pomp ciepła czy baterii i półprzewodników.

Tego rodzaju duże inwestycje są szczególnie istotne i zyskują na znaczeniu w kontekście ogólnoświatowego trendu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną. Obecnie dużo uwagi poświęca się przyjaznym środowiskowo zielonym budynkom, projektowanym w duchu zrównoważonego rozwoju, zapewniając większą odporność na zmiany.

Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą liczyć na pomoc zarówno w postaci programów oferowanych przez polski rząd, jak i dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Zachęty mogą mieć formę ulg podatkowych, dotacji lub finansowego wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Dla przykładu, w 2023 r. wartość inwestycji realizowanych przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu osiągnęła rekordowy poziom 7,4 mld euro (źródło: PAIH).

  •  Przedsiębiorstwa produkcyjne mogą otrzymać dotacje na swoje projekty inwestycyjne. Dotacje te wynoszą do 5 proc. lub 15 proc. nakładów inwestycyjnych dla projektów ogólnych, a dla projektów badawczo-rozwojowych wynoszą odpowiednio 15 proc. lub 25 proc. Dodatkowo, przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe na koszty zatrudnienia lub tworzenia nowych miejsc pracy, gdzie dofinansowanie wynosi do 9 tys. euro za każde nowo utworzone miejsce pracy.
  •  Wsparcie na inwestycje strategiczne może wynieść do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 350 mln euro dla dużych firm. Przykładowymi projektami objętymi tym wsparciem są produkcja baterii, paneli słonecznych, turbin wiatrowych, pomp ciepła, elektrolizerów oraz urządzeń do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCUS).
  •  Celem udzielania wsparcia finansowego jest zmniejszenie negatywnego wpływu procesów produkcyjnych na środowisko. Dotacje mogą wynieść do 80 proc. kosztów, a także istnieje możliwość uzyskania preferencyjnej pożyczki na 100 proc. kosztów. Przykładowe projekty objęte tym wsparciem to ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej procesów produkcyjnych oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej.
  •  Ulgi w CIT i PIT są udzielane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i mogą być stosowane przez różne podmioty, takie jak start-upy, firmy dokonujące dywersyfikacji swojej działalności produkcyjnej oraz podmioty tworzące nowoczesne centra usług biznesowych. Wysokość ulgi zależy od lokalizacji inwestycji i może wynosić od 20 proc. do 50 proc. wydatków kwalifikowanych dla dużych inwestorów oraz od 30 proc. do 70 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Built-to-suit buildings, czyli budynki szyte na miarę, stają się najbardziej preferowaną opcją wśród klientów.

Firmy często decydują się na wariant „built-to-suit and to-own building”, czyli opcję nabycia obiektu zaprojektowanego zgodnie z wytycznymi i oczekiwaniami inwestora. W tym wypadku rolę dewelopera określa tzw. Development Management Agreement, rozszerzona umowa, w ramach której deweloper uczestniczy w transakcji nabycia gruntu i obiektu, pomaga w uzyskaniu pozwoleń, wyboru głównego wykonawcy oraz nadzoruje prace wykonawcze od rozpoczęcia budowy po przekazanie budynku do użytkowania. Opcja „built-to-suit to own” zakłada, że to inwestor korporacyjny, a nie fundusz inwestycyjny, finansuje prace budowlane, jest właścicielem gruntu i budynku. Jednocześnie w momencie, gdy projekt zostanie zrealizowany, spółka będąca właścicielem może rozważyć refinansowanie kosztów poprzez zawarcie umowy leasingu finansowego, transakcji sprzedaży lub długoterminowego leasingu zwrotnego.

Istnieją różne rodzaje działek dostępnych pod inwestycje, od działek deweloperskich po grunty przeznaczone pod inwestycje na wynajem. Np. umiejscowione w mniej znanej lokalizacji z wyższą dostępnością siły roboczej oraz atrakcyjnymi możliwościami zagospodarowania terenu.

Z perspektywy firm produkcyjnych najbardziej pożądane lokalizacje to zwykle te, które pozwalają na prowadzenie działalności 24 godziny na dobę, umożliwiają postawienie wysokich obiektów i instalacji, np. zautomatyzowanych wież, oraz posiadają dostęp do energii elektrycznej i wody przemysłowej. Warto również podkreślić rosnące zapotrzebowanie na grunty usytuowane wzdłuż linii kolejowych, które oferują możliwość przeniesienia transportu towarów z dróg na kolej.

John Palmer pełni funkcję partner associate w dziale Location Strategy Services CEE w Deloitte Polska

Transformacja sektora energetycznego na całym świecie stała się katalizatorem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Polska jest sprawdzonym i dojrzałym rynkiem, zapewniającym specjalistów o wysokich kompetencjach, oferującym realizacje zaawansowanych technologicznie i skrojonych na miarę budynków.

Obiekty te spełniają zarówno indywidualne wymagania klientów, jak i wytyczne ESG. Nie bez znaczenia jest też możliwość skorzystania z wysokich dotacji unijnych i rządowych.

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Ekologia i ekonomia, czyli zielone budowanie
Nieruchomości
Zmodernizowany Saski Crescent z gwarancją dla najemców
Nieruchomości
Prognozy dla rynku komercyjnego: najgorętsze tematy w 2024 roku
Nieruchomości
Czynniki ESG będą coraz istotniejsze przy wycenie budynków
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Najlepsze budynki i pomysły nagrodzone