Globalni inwestorzy ostrzą zęby

Duzi gracze mają coraz większą ochotę na odważne zakupy. Na radarach magazyny i living – wynika z badań Savills.

Publikacja: 12.10.2023 21:03

Biura w Ameryce Północnej są już passé, ale w Europie jeszcze przyciągają inwestorów

Biura w Ameryce Północnej są już passé, ale w Europie jeszcze przyciągają inwestorów

Foto: mat. pras.

Ostanie kwartały to dominacja strategii „czekaj i obserwuj”, a co za tym idzie – spadek wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne na świecie. Jak jednak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Savills, globalni gracze z dużymi portfelami mają coraz większą ochotę na porzucenie ostrożności. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu, objęto nim 27 inwestorów zarządzających aktywami w Europie i na Bliskim Wschodzie o wartości ponad 0,5 bln euro.

Excel i ESG

Z ankiety wynika, że jedna trzecia respondentów planuje przyjąć bardziej agresywną strategię inwestycyjną w najbliższych 12 miesiącach, poszukując okazji do lokowania kapitału w segmencie „value-add” (inwestycje obarczone wyższym ryzykiem inwestycyjnym niż segment „core”, obliczone nie tyle na czerpanie wpływów z czynszów, ile na skorzystanie z potencjalnego wzrostu wartości). Rok wcześniej takie podejście deklarowało 14 proc. badanych. Jednocześnie odsetek inwestorów deklarujących ostrożniejsze podejście w horyzoncie rocznym skurczył się z 55 proc. do 28 proc.

Respondenci wskazali, że najbardziej interesuje ich: miejska logistyka, wielkopowierzchniowe obiekty logistyczne, mieszkania na wynajem, prywatne akademiki oraz domy senioralne.

Eksperci Savills przewidują, że w najbliższych 12 miesiącach wielu inwestorów nadal będzie poszukiwać aktywów o wartości do 100 mln euro, ponieważ wysokie koszty finansowania dłużnego wciąż ograniczają możliwości zawierania większych transakcji.

W przypadku magazynów wyzwaniem pozostaje znalezienie odpowiedniego produktu inwestycyjnego we właściwej lokalizacji i w przystępnej cenie. Obserwowane jest jednak zmniejszanie się różnic między oczekiwaniami kupujących i sprzedających, co pozwala prognozować wzrost wartości transakcji w ciągu najbliższego roku.

Choć inwestorzy uznają za najatrakcyjniejsze magazyny i living, biura nie odeszły do lamusa.

– Inwestorzy w Europie dwukrotnie chętniej będą inwestować kapitał w nieruchomości biurowe położone w centralnych obszarach biznesowych niż inwestorzy w USA czy Kanadzie. Bez wątpienia ma to związek z faktem, że wskaźniki niewynajętej powierzchni biurowej w Europie są znacznie niższe niż w Ameryce Północnej, a także z dużym zainteresowaniem inwestorów nieruchomościami o wysokim standardzie i rywalizacją o nie w obliczu ograniczonej podaży obiektów w budowie – wskazał Tristam Larder, dyrektor działu europejskich rynków kapitałowych w Savills.

Poza czynnikami natury ekonomicznej inwestorzy kierują się ESG. Jak wynika z ankiety, strategie ESG posiadają wszyscy respondenci, co więcej, w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem wzrósł odsetek inwestorów zainteresowanych nabywaniem wyłącznie aktywów spełniających wymagania ESG lub posiadających strategię dojścia do tego standardu. Poza wygórowanymi, zdaniem funduszy, oczekiwaniami cenowymi sprzedających i wysokimi kosztami finansowania dłużnego to właśnie brak odpowiedniej podaży nieruchomości zgodnych z ESG odpowiada za spadek liczby transakcji.

Polski rynek też w dół

– W Polsce, mimo sygnałów świadczących o negatywnych nastrojach na rynku nieruchomości, zainteresowanie inwestorów sektorem przemysłowym i logistycznym utrzymuje się na stabilnym poziomie i dotyczy głównie aktywów o wartości nieprzekraczającej 100 mln euro – podkreśla Mark Richardson, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego Savills w Polsce, który objął funkcję w ubiegłym miesiącu.

Jeśli chodzi o cały rynek nieruchomości komercyjnych nad Wisłą, to według wstępnych szacunków Savills, wartość transakcji w Polsce w ciągu dziewięciu miesięcy 2023 r. skurczyła się o około 65 proc. rok do roku. Średnia wartość transakcji zmniejszyła się o 40 proc.

– Spodziewamy się, że w perspektywie kolejnych trzech kwartałów nastroje inwestorów pozostaną relatywnie niezmienne, z lekkim trendem w kierunku ożywienia – mówi Richardson.

Ostanie kwartały to dominacja strategii „czekaj i obserwuj”, a co za tym idzie – spadek wartości inwestycji w nieruchomości komercyjne na świecie. Jak jednak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Savills, globalni gracze z dużymi portfelami mają coraz większą ochotę na porzucenie ostrożności. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu, objęto nim 27 inwestorów zarządzających aktywami w Europie i na Bliskim Wschodzie o wartości ponad 0,5 bln euro.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Gorąco w mieszkaniówce, w magazynach chłodniej
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biznes
Prywatne akademiki przyciągają nowych graczy do Polski
Nieruchomości komercyjne
Rynek magazynowy hamuje, ale dobrze położone magazyny się bronią
Jakość życia
Mało nowoczesnych akademików. Studenci idą na rynek najmu
Nieruchomości
Więcej miejsca w magazynach