Każdy może zasiedzieć nieruchomość rolną

Dotychczas tylko rolnik indywidualny miał możliwość zasiedzenia nieruchomości rolnej. Poluzowanie rygorów w tym zakresie to efekt wejścia w życie nowelizacji zmieniającej zasady obrotu ziemią.

Publikacja: 05.10.2023 18:30

Każdy może zasiedzieć nieruchomość rolną

Foto: Adobe Stock

Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w czwartek 5 października. Usuwa ona m.in. par. 3 z art. 172 kodeksu cywilnego. Przewidywał on, że nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, która posiada kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat mieszka w danej gminie (gdzie leży przynajmniej część wchodzącej w skład gospodarstwa ziemi) i prowadzi przez ten okres gospodarstwo osobiście.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

Od czwartku w przypadku zasiedzenia nieruchomości rolnej obowiązują „zwykłe” kodeksowe zasady. Czyli zasiedzenie następuje po upływie 20 lat, gdy ktoś nie będąc właścicielem posiadał nieruchomość przez ten czas nieprzerwanie jako posiadacz samoistny lub po upływie 30 lat, jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze. Co ważne, do tych terminów zalicza się również czas posiadania gruntu przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Czytaj więcej

Sąd Najwyższy podjął uchwałę ws. zasiedzenia nieruchomości

Przetargi na nowych zasadach

Od czwartku, po wejściu w życie nowych przepisów, w przetargach ograniczonych organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mogą uczestniczyć także osoby, które nie spełniają wymogu dotyczącego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wymogu dotyczącego okresu zamieszkiwania co najmniej 5 lat, jeśli mają mniej niż 40 lat i realizują warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników.

W nowelizacji pamiętano także o rolnikach, którzy wpadli w długi. Otóż mogą się ich pozbyć sprzedając bez przetargu gospodarstwo Krajowemu Ośrodkowi na rzecz Skarbu Państwa, a zarazem mając możliwość wydzierżawienia sprzedawanego gospodarstwa i dalszego prowadzenia w nim działalności gospodarczej.

Nowe przepisy za uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych w zakresie pokoleniowego przekazywania uznają od teraz także rodziców małżonka, ojczyma oraz macochę.

Bezpłatnie przekażą grunty i wesprą inwestycje w OZE

Od czwartku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nieodpłatnie przekazać Lasom Państwowym wchodzące w skład Zasobu lasy.

Także jednostki samorządu terytorialnego będą mogły otrzymać nieodpłatnie nieruchomość o powierzchni do 2 ha, co ważne, bez konieczności uzyskiwania przez KOWR zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Krajowy Ośrodek będzie mógł także wesprzeć samorządy bezzwrotną pomocą finansową na budowę, remont oraz przebudowę dróg na przekazanych nieruchomościach.

Nowe przepisy umożliwiają także zezwolenie przez Krajowy Ośrodek na czasowe zajęcie nieruchomości Zasobu w celu zrealizowania inwestycji przez inwestora, np. związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem kopalin czy też budową urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto, możliwa jest bezprzetargowa dzierżawa nieruchomości Zasobu przez spółki prowadzące działalność w sektorze rolno-spożywczym.

Nowelizacja wprowadza także zmiany w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii, umożliwiając KOWR wydzierżawianie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o niskiej przydatności rolniczej na potrzeby pozyskiwania energii elektrycznej, przede wszystkim z instalacji fotowoltaicznych.

Z kolei nieruchomości rolne nie będą w pierwszej kolejności wydzierżawione lub sprzedane na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, jeśli w ich skład wchodzi co najmniej 70 proc. nieużytków lub użytków rolnych niskich klas, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i znajdujących się poza granicami obszarów, na których utworzono, ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody.

Wprowadzone zmiany w zakresie OZE ma umożliwić realizację takich inwestycji w krótszym czasie, tym samym pozwolić na szybsze dojście do założonych w Polsce limitów udziału energii z odnawialnych źródeł energii.

Chodzi o nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w czwartek 5 października. Usuwa ona m.in. par. 3 z art. 172 kodeksu cywilnego. Przewidywał on, że nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 300 ha, która posiada kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat mieszka w danej gminie (gdzie leży przynajmniej część wchodzącej w skład gospodarstwa ziemi) i prowadzi przez ten okres gospodarstwo osobiście.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży