Mieszkanie za dodatek do emerytury

Dwa największe fundusze hipoteczne wypłaciły seniorom w ciągu trzynastu lat prawie 30 mln zł.

Publikacja: 01.06.2023 21:03

Zgodnie z prognozami seniorów w Polsce będzie przybywać

Zgodnie z prognozami seniorów w Polsce będzie przybywać

Foto: shutterstock

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne wyniosła na koniec ubiegłego roku prawie 150 mln zł – wynika z raportu „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym” przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). To o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Renta dożywotnia to usługa dostępna dla osób, które ukończyły 60 lat, funkcjonująca od 2010 r. Polega na oddaniu instytucji finansowej własności nieruchomości (mieszkania lub domu) w zamian za gwarancję otrzymywania określonej kwoty co miesiąc, do końca życia.

Finansowe wsparcie

Jak czytamy w opracowaniu, fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF – notowany na Catalyst Fundusz Hipoteczny „Dom” i Fundusz Hipoteczny „Familia” – na koniec zeszłego roku zarządzały 382 umowami z seniorami. W początkowych latach przyrost był dynamiczny, do końca 2014 r. w portfelu było 300 mieszkań. Później tempo mocno spadło. W samym 2022 r. przybyło 11 nieruchomości.

W 2022 r. średnia wartość zarządzanego mieszkania wyniosła 391 tys. zł, o prawie 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Średni metraż nieruchomości wyniósł 52,1 mkw. Klientami funduszy hipotecznych są najczęściej seniorzy w przedziale wiekowym 75–80 lat, średni wiek na koniec 2022 r. to 76,5 roku.

Z raportu ZPF wynika, że od początku obowiązywania programu, a więc w ciągu trzynastu lat, fundusze hipoteczne zrzeszone w organizacji wypłaciły klientom blisko 30 mln zł rent. W 2022 r. trafiło do nich 3 mln zł. Średnia renta wyniosła 680 zł, ale faktyczna wysokość zależy m.in. od wieku, płci oraz wartości nieruchomości.

Najwięcej klientów fundusze mają w woj. mazowieckim, tu znajduje się 28 proc. mieszkań. 12 proc. przypadało na woj. pomorskie, 9,9 proc. śląskie, 8,9 proc. dolnośąskie, a 8,1 proc. wielkopolskie. Jedynie woj. podkarpackie widnieje w tabeli z wynikiem zero.

Jak czytamy w raporcie, według GUS do 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 65 lat będzie stanowił jedną trzecią polskiego społeczeństwa. Takich osób będzie ponad 11 mln, w tym seniorów powyżej 75. roku życia 5,4 mln. Oznacza to wzrost odsetka osób powyżej 75. roku o 96 proc., licząc od 2019 do 2050 r.

– Obserwując zjawiska demograficzne, malejącą stopę zastąpienia i niską skłonność Polaków do oszczędzania, konieczne staje się promowanie rozwiązań umożliwiających emerytom uzyskanie dodatkowych środków na emeryturze. Jedną z właściwych form wsparcia i odciążenia systemu emerytalnego jest renta dożywotnia będąca optymalnym rozwiązaniem dla wielu osób starszych, które z jednej strony posiadają majątek w postaci nieruchomości, a z drugiej strony ich bieżące dochody nie są wystarczające dla pokrycia bieżących wydatków – skomentowała w raporcie Katarzyna Brzeska-Miksa, prezeska Funduszu Hipotecznego „Familia”.

Dożywotnia renta a odwrócona hipoteka

Jesienią ubiegłego roku resort sprawiedliwości zapowiedział przegląd i zaostrzenie przepisów z uwagi na znaczny przyrost zawieranych umów o dożywocie dotyczących nieruchomości. Uznano, że przepisy w obecnym kształcie (reguluje to kodeks cywilny) nie zapewniają wystarczającej ochrony konsumentom, którymi są, co do zasady, osoby w starszym wieku. Jednak zamiast wzmocnienia nadzoru nad instytucjami oferujacymi usługę, sygnalizowano raczej zawężenie możliwości zawierania tego typu transakcji do do rodziny.

W maju przedstawiciel ministerstwa powiedział podczas posiedzenia senackiej komisji, że toczą się prace analityczno-koncepcyjne mające na celu zabezpieczenie konsumentów przed ryzykiem nadużyć.

W porządku prawnym funkcjonuje jeszcze hipoteka odwrócona. To podobny do dożywotniej renty produkt, który mogą oferować banki. Jednak w ciągu niemal dekady od wprowadzenia ustawą żaden bank nie zdecydował się na wprowadzenie produktu do swojej oferty.

Wartość nieruchomości zarządzanych przez fundusze hipoteczne wyniosła na koniec ubiegłego roku prawie 150 mln zł – wynika z raportu „Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym” przygotowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). To o prawie 8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Renta dożywotnia to usługa dostępna dla osób, które ukończyły 60 lat, funkcjonująca od 2010 r. Polega na oddaniu instytucji finansowej własności nieruchomości (mieszkania lub domu) w zamian za gwarancję otrzymywania określonej kwoty co miesiąc, do końca życia.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Deweloperzy mocno ostrożni, podaż mieszkań dalej niska
Nieruchomości
Demografia a mieszkalnictwo
Nieruchomości
Obligacyjne okienko otwarte
Nieruchomości
Czy może zabraknąć mieszkań
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Nieruchomości
Sprzedaż mieszkań nabiera rozpędu
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży