Świadectwo energetyczne budynków i lokali wprowadziła nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane. Będzie ono potrzebne przy obrocie, najmie, ale też po remoncie. Dla domu koszt wydania takiego zaświadczenia przez rzeczoznawcę wyniesie od 300 do 700 zł. Cena będzie zależała od zakresu audytu.

Warto jednak zachować czujność, bo jak grzyby po deszczu pojawiają się firmy oferujące audyt energetyczny nie tylko za niższą cenę, ale nawet za darmo.

– Żaden audytor nie zadzwoni z anonimowego numeru i nie złoży takiej oferty – zapewnia Wojciech Ziółkowski, specjalista z zakresu efektywności energetycznej budynków, członek stowarzyszenia SAPE. – Ustawodawca wyraźnie określił, że tylko uprawniony audytor może oferować taką ekspertyzę. A takich można znaleźć w Wykazie Uprawnionych do Świadectw na stronach rządowych.

W art. 5 i 17 ustawy oraz art. 14 ust. 1 prawa budowlanego dokładnie określono, kto i w jakiej formie wydaje taki dokument.

– Świadectwo ważne będzie przez dziesięć lat. Jeżeli w tym czasie przeprowadzimy remont budynku ze zmianami mającymi wpływ na zużycie energii, trzeba będzie wystąpić o nowe, potwierdzające wskaźniki energetyczne – podkreśla ekspert rynku energetycznego Bartłomiej Kupiec.

Certyfikaty będą obowiązywały zarówno nowe budynki, powstałe po wejściu w życie ustawy, jak i starsze. Będą konieczne przy ubieganiu się o dotacje np. na termomodernizację budynku i różne dotacje unijne.

Czytaj więcej

Wynajmujący i sprzedający mieszkania będą mieli nowy obowiązek

Jak mówi Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, takie obowiązki nałożył na kraje członkowskie Parlament Europejski dyrektywą 2018/ 1999 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu.

– Co ważne, nie tylko deweloperzy, ale też inwestorzy indywidualni będą zobowiązani do zlecenia przygotowania charakterystyki energetycznej oraz dołączania kopii do zawiadomienia o ukończeniu budowy bądź wniosku o pozwolenie na użytkowanie – mówi Cezary Chybowski.

Nowych obowiązków lepiej nie zlekceważyć, bo za brak świadectwa grozić będzie kara do kilku tysięcy zł. Kara czeka także tego, kto bez uprawnień będzie takie świadectwa wystawiał, o czym mówi art. 41 ustawy. Ale nawet pomimo potencjalnych kar obowiązek zdobycia świadectw może dopaść każdego. Sprzedając mieszkanie czy dom, trzeba będzie załączyć do aktu notarialnego świadectwo charakterystyki energetycznej.

Jak wyjaśnia Sebastian Cekiera, aplikant radcowski w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, notariusz będzie miał obowiązek odnotować przekazanie nabywcy świadectwa, a w razie jego braku pouczyć o karze grzywny – wyjaśnia prawnik. Gdy tego nie zrobi, sam zasłuży na karę.

W przypadku najmu mieszkania kopię dokumentu trzeba będzie okazać przy podpisaniu umowy z lokatorem. Co więcej, na mocy znowelizowanych przepisów pojawił się obowiązek załączenia informacji o takowym w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku ten dokument został sporządzony. Podstawowe informacje na temat energetyki budynku będzie można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków, dostępnym powszechnie. Będzie to pewien problem dla tych, którzy nie dopełnią obowiązku.

Świadectwa będą dotyczyły też mieszkańców spółdzielni. Jak podpowiada audytor Wojciech Ziółkowski, spółdzielnie będą musiały je sporządzać. A indywidualni właściciele będą mogli wystąpić o kopię i używać ich także dla własnych celów.

Podstawa prawna: DzU z 2022 r., poz. 2206