Jednocześnie spadł odsetek wynajmujących nieruchomości - z 51 do 33 proc. – wynika z raportu „Studenci na rynku nieruchomości 2021” opracowanego przez Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i koordynatorami Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Analizie poddano ponad 2,2 tys. ankiet wypełnionych przez studentów z 24 polskich miast.

Zdalnie i mobilnie

-  Widać poważne zmiany na rynku nieruchomości wywołane pandemią. Od marca 2020 r. na większości uczelni zajęcia były prowadzone w trybie zdalnym. Podczas gdy sale wykładowe, aule i korytarze uczelniane były puste, studenci kształcili się przez internet, nie opuszczając rodzinnych czterech ścian – podkreślają autorzy raportu. - Studenci stali się bardziej mobilni. Mieszkanie na co dzień w miejscu nawet znacznie oddalonym od uczelni przestało być dla nich przeszkodą.

- W pandemicznym otoczeniu mieliśmy do czynienia przede wszystkim z malejącym popytem związanym m.in. z odpływem studentów z miast akademickich i jednocześnie rosnącą podażą mieszkań na wynajem, wynikającą z sytuacji na rynku mieszkaniowym, zwłaszcza zanikiem najmu krótkoterminowego w ośrodkach akademickich, będących również celem ruchu turystycznego – zauważa dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, szef Centrum AMRON.

Autorzy raportu zwracają uwagę na „wyraźny wzrost liczby ankietowanych mieszkających u rodziny lub znajomych i nieponoszących opłaty za najem”.

W ile osób

- Szczegółowa analiza wyników badania potwierdza tezę, że im dalszy etap kształcenia, tym udział studentów mieszkających z rodzicami spada, zaś odsetek najemców nieruchomości wzrasta, podobnie jak udział studentów posiadających własną nieruchomość – czytamy w raporcie. – 67 proc. ankietowanych studentów (studia I i II stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny) studiowało w odległości mniejszej niż 100 km od miejsca stałego zamieszkania. - Ci spośród wynajmujących nieruchomości, którzy mieszkali sami, wybierali głównie kawalerki (59 proc.). Respondenci najmujący lokale ze współlokatorami najczęściej decydowali się na trzy lub więcej pokoi (48 proc.). Tylko 11 proc. ankietowanych współdzielących mieszkanie zawarło umowę o najem kawalerki. Z kolei jedynie 9 proc. mieszkań najmowanych w pojedynkę składało się z trzech lub więcej pokoi. Na takie warunki mogli sobie pozwolić tylko najbardziej zamożni najemcy, gdyż w tym przypadku stawki znacznie przekraczały średnią. Lokale dwupokojowe były wybierane przez 32 proc. studentów najmujących samodzielnie oraz przez 41 proc. mieszkających z innymi osobami.

Jakie stawki

Badanie stawek przeprowadzono we wszystkich 24 badanych miastach. - Średnia miesięczna opłata za najem w analizowanych ośrodkach akademickich wyniosła 843 zł dla studentów stacjonarnych i 990 zł dla studentów niestacjonarnych. Miesięczne koszty najmu dla tej drugiej grupy stanowią blisko 30 proc. comiesięcznych kosztów studenta mieszkającego poza domem rodzinnym – podają eksperci.  - Najwyższe stawki najmu pokoi i mieszkań w nieruchomościach prywatnych obowiązują w Warszawie, gdzie mamy do czynienia z największą koncentracją uczelni i studentów w Polsce. Najem całego mieszkania na wyłączność kosztował tu średnio 2 229 zł miesięcznie, czyli aż o 744 zł więcej niż średnia dla wszystkich miast.

Co dalej?

Jaka będzie sytuacja na rynku mieszkań dla studentów w tym roku akademickim? - W chwili opracowywania raportu wielu właścicieli mieszkań przygotowanych dla studentów mierzyło się z niepewnością odnośnie do swoich przyszłych dochodów – komentuje dr Alina Źróbek-Różańska, adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, członkini Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. - Rektorzy uczelni, stojąc w obliczu nieznanego przebiegu pandemii, wydali ostrożne rozporządzenia dotyczące zajęć w trybie hybrydowym. Jednocześnie studenci, którzy wykazali wysoką elastyczność, niskie przywiązanie do najmowanych nieruchomości i niechęć do ponoszenia kosztów rezerwacji, a także tendencję do poszukiwania mieszkania „na ostatnią chwilę” (umowy podpisywane są we wrześniu czy nawet październiku), stanowią mało stabilną grupę najemców.