18 października doszło do podpisania specjalnego porozumienia w tej sprawie. Jak przekonuje resort inwestycji i rozwoju, ma ono:

- przyspieszyć proces pozyskiwania z zasobu Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości, którymi zainteresowany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, a których przekazanie nie koliduje z realizacją zadań Agencji oraz potrzebami bezpieczeństwa i obronności państwa,

- zabezpieczyć interes Ministerstwa Obrony Narodowej w realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego zadań związanych zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych,

-pozwolić istotnie zwiększyć skalę dostępnych cenowo inwestycji mieszkaniowych w ramach rządowego programu Mieszkanie+,

Porozumienie zakłada powołanie specjalnego zespołu, który będzie wstępnie kwalifikował przydatność wojskowych nieruchomości pod względem realizacji na nich Mieszkania+.

Do dziś Krajowy Zasób Nieruchomości wystąpił do Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie opinii w zakresie możliwości przekazania 346 działek o łącznej powierzchni ponad 290 hektarów. Najwięcej nieruchomości wskazano w obszarach gmin Tczew i Pruszcz Gdański (96 działek o powierzchni ponad 150 hektarów), gmin trójmiejskich (61 działek o powierzchni ponad 21 hektarów) i w Warszawie (9 działek o powierzchni niespełna 5 hektarów).