Od soboty zmieniają się zasady wnoszenia opłat za wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz za wszelkiego typu dane i mapy z centralnego, wojewódzkich oraz powiatowych ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Za udostępnienie danych, map oraz innych dokumentów opłata będzie pobierana tak jak do tej pory, czyli przed ich wydaniem. Dotychczas wyjątkiem były materiały udostępniane geodetom do wykonania przez nich prac związanych np. z podziałem nieruchomości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty za nie były pobierane po zakończeniu prac i miały charakter ryczałtowy. Od soboty będą płacić tak jak wszyscy, zniknie też opłata ryczałtowa.

Po wejściu w życie nowych przepisów opłata będzie uzależniona od rodzaju i ilości udostępnianych danych lub materiałów. Zostanie wyliczana na podstawie tabel, zamieszczonych w załączniku do nowelizacji. Tabela zawiera stawki podstawowe oraz współczynniki korygujące, mające wpływ na ostateczną wysokość pobranej opłaty np. za wydanie mapy ewidencyjnej obejmującej obszar do 10 ha wyniesie 10 zł za każdy hektar.

– Natomiast wysokość opłaty za wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków będzie uzależniona nie od liczby działek, lecz od liczby jednostek rejestrowych – tłumaczy Kazimierz z Bujakowski, główny geodeta kraju

Taka jednostka rejestrowa to wszystkie działki wchodzące w skład jednej nieruchomości, położonej w danej miejscowości. Do tej pory za wypis za jedną działkę trzeba było zapłacić 12 zł, a za 50 działek – 306 zł. Według nowych zasad za wypis będzie zawsze 50 zł. Z kolei łączne wydanie wyrysu i wypisu do tej pory kosztowało dla jednej działki 120 zł, a dla np. 50 – 708 zł. P zmianach będzie to zawsze 150 zł.

Nowela przewiduje też, że dostęp do danych z czterech rejestrów ma być bezpłatny. Chodzi o: państwowy rejestr granic, państwowy rejestr nazw geograficznych, numeryczny model terenu o siatce powyżej 100 m i bazę danych obiektów ogólnogeograficznych (pozwalającą tworzyć mapę w skali 1:250 tys.). Do tej pory komplet danych z państwowego rejestru granic kosztował aż 15 tys. zł.

Nowe przepisy zapewniają też nieodpłatny dostęp do elektronicznych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szkołom, uczelniom, jednostkom naukowym, służbom specjalnym. Ponadto za darmo będą udostępniane wszystkie materiały geodetom, jeśli będą realizować zamówienia publiczne na rzecz organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Nowela porządkuje także kwestie prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji projektowania takich sieci. Zamiast dotychczasowych posiedzeń zespołów, uzgadniania dokumentacji projektowej, tzw. ZUD, odbywać się będą narady koordynacyjne, organizowane przez starostów.

Przypomnijmy, że nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r. TK uznał za niekonstytucyjny przepis zawierający delegację dla ministra do określenia m.in. wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego. Uznał, że opłaty powinny wynikać z ustawy. Dał rok na przygotowanie zmian. Termin mija 12 lipca, czyli w dniu wejścia w życie noweli.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

podstawa prawna: nowelizacja z 5 czerwca 2014 r. prawa geodezyjnego DzU z 4 lipca, poz. 897