Zasady waloryzacji odszkodowań czy opłat wnoszonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami będą korzystniejsze. We wtorek Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji w tej sprawie.

Koniec z fikcją

Chodzi o zmianę art. 5 ustawy. Stanowi on, że kwoty należne z tytułów określonych w ustawie waloryzuje się według wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Szkopuł w tym, że te wskaźniki nie zostały nigdy ogłoszone. Rezultat jest taki, że art. 5, odkąd zaczął obowiązywać, tj. od 1 stycznia 1998 r., jest martwy. A do waloryzacji należnych świadczeń stosuje się niekorzystny wskaźnik inflacji, choć miało to być rozwiązanie przejściowe, do czasu opracowania wskaźników na podstawie art. 5.

Projekt nowelizacji przewiduje, że prezes GUS raz na cztery miesiące będzie publikował wskaźniki dotyczące nieruchomości, sklasyfikowanych w rejestrach cen i wartości nieruchomości (RCiWN). Widnieje tam 11 ich rodzajów. Chodzi m.in. o: grunty rolne i leśne, zabudowane działki, budynki, mieszkania.

Część ekspertów popiera takie rozwiązanie, ale nie wszyscy.

– Waloryzacja za pomocą wskaźników dotyczących nieruchomości to dobry pomysł – ocenia Wojciech Nurek, rzeczoznawca majątkowy z kancelarii realexperts.pl – Dzięki temu zwaloryzowana kwota np. odszkodowania powinna być wyższa od tej ustalonej z zastosowaniem wskaźnika inflacji.

Inaczej uważa Mirosław Gdesz, prawnik specjalizujący się w nieruchomościach.

– Obecnie gmina i Skarb Państwa ustalają wysokość odszkodowań czy opłat (renta planistyczna, opłata adiacencka) na podstawie wartości rynkowej nieruchomości. Waloryzacja tych kwot jest zbędna. Tego typu wskaźniki to przeżytek. Wystarczy naliczenie za zwłokę odsetek na podstawie kodeksu cywilnego.

Będą kłopoty

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

GUS zauważa, że z publikacją niektórych wskaźników mogą być kłopoty. – Możliwość opracowania wskaźników jest uzależniona od kompletności i jakości danych zawartych w RCiWN. Tymczasem przeprowadzone przez GUS analizy danych z tych rejestrów wykazały wiele braków, np. w wypadku większości transakcji dotyczących gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi nie jest podawana informacja o powierzchni budynku. By było możliwe opracowanie i opublikowanie wskaźników cen dla kolejnych rodzajów nieruchomości, konieczne jest poprawne funkcjonowanie RCiWN – tłumaczy Ewa Bolesławska z GUS.

etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Kiedy będą potrzebne wskaźniki

Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje waloryzację opłat, odszkodowań lub innego typu świadczeń w 11 wypadkach. Wśród nich są m.in.:

- wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,

- zwrot przez osobę, która wykupiła lokal, bonifikaty udzielonej w cenie lokalu komunalnego,

- opłata adiacencka,

- zwrot sumy opłat rocznych pobranych od użytkownika wieczystego w razie rozwiązania z nim przed terminem umowy.