Jak podkreśliła, pierwsze pismo w tej sprawie złożyła jeszcze do poprzedniego zarządcy nieruchomości komunalnych w 2006 r.

Rok później zarządca potwierdził zasadność wymiany stolarki i zapewnił, że sprawa ta będzie zrealizowana w pierwszej kolejności po rozstrzygnięciu przetargu w 2008 r. Pomimo upływu lat kolejnych 8 lat okna nie zostały jednak wymienione.

W odpowiedzi na wystąpienie Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu (BPW.7215.14.2016) zarządca nieruchomości komunalnych zapewnił, że okna zostaną wymienione do połowy grudnia.