Ministerstwo Finansów zaproponowało nowy mechanizm wsparcia dla niepełnosprawnych w projekcie nowelizacji ustawy o PIT oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład, szczególnie podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł, sprawiają, że zaliczki osób zatrudnionych na chronionym rynku pracy zmaleją niemal do zera. Tymczasem środki zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowych funduszy aktywności (ZFA) pochodzą w około 80 proc. z zaliczek od wynagrodzeń pracowników.

Zgodnie z projektem, pracodawcy będą mogli wybrać źródło zasilania ZFRON i ZFA – nieodprowadzonymi zaliczkami na PIT bądź instrumentem zaproponowanym w projekcie – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To samo rozwiązanie dotyczy podmiotów, które utraciły status zakładu pracy chronionej, ale osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który zachował ZFRON.

Czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna: więcej odliczeń dla niepełnosprawnych

Dysponenci ZFRON lub ZFA będą uprawnieni do otrzymania pomocy z PFRON w wysokości określonej jako iloczyn stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem oraz 4 proc. najniższego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji. Pracodawca będzie składał do PFRON wniosek o wypłatę.

Zgodnie z projektem, w 2022 r. PFRON sfinansuje wydatki z własnego budżetu, w następnych planowane jest dofinansowanie zadania dotacją celową z budżetu państwa.

Etap legislacyjny: uzgodnienia