Na Ukrainie mogą pojawić się nowe choroby, będące efektem zmian klimatycznych. W szczególności z krajów południowych może przenosić się malaria - czytamy w materiale RBK-Ukraina „Stopień zmian: jak globalne ocieplenie wpływa na Ukrainę i świat”. Ukraińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska przewiduje, że mogą pojawić się również przypadki kleszczowego zapalenia mózgu.

- Powinniśmy spodziewać się takich niechcianych gości, jak malaria i inne choroby zakaźne. Także zmian we florze i faunie, na gatunki, które nie są typowe dla naszego kraju - powiedział szef resortu Roman Abramowski. Według niego nie można obecnie przewidzieć, jak wpłynie to na Ukraińców.

Malaria jest uznawana za jedną z najcięższych chorób, przenoszonych przez pasożyty na człowieka. Chorobę tą wywołują pasożyty Plasmodium. Pasożyty są przenoszone na ludzi przez ukąszenia zarażonych samic komarów Anopheles, zwanych „wektorami malarii”.

Ze względu na zmiany klimatyczne w centrum i na południu Ukrainy istnieje zagrożenie niedoborem wody pitnej. Już wcześniej informowano, że rezultatem zmian klimatycznych w tym kraju może być pustynnienie połudiowych regionów.