- Obecna dziura ozonowa jest większa niż zwykle i prawdopodobnie głębsza niż zwykle - powiedział Vincent-Henri Peuch, który kieruje unijnym programem monitorowania satelitarnego. Zauważył, że początkowo rosła zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Obecnie przekroczyła pod względem wielkości trzy czwarte dziur ozonowych obserwowanych od 1979 roku na tym obszarze.

Pash przypomniał, że rok temu dziura ozonowa rozwinęła się według standardowego schematu, ale później okazała się jedną z najbardziej długotrwałych w historii obserwacji.

Warstwa ozonowa chroni przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla organizmów żywych. Dzięki niej jest możliwe życie na lądzie.

Eksperci oceniają, że pomimo stopniowej odbudowy warstwy ozonowej, substancje ją zubożające, które są stosowane np. w urządzeniach chłodniczych znikną z atmosfery dopiero w latach 2060-2070. Obecnie stosowanie substancji zubożających warstwę ozonową reguluje protokół montrealski z 1987 roku.