Przypadki zakażenia jednokomórkowym pasożytem Nosema ceranae u trzmieli odkryli badacze w Wielkiej Brytanii. Pasożyt ten zdziesiątkował już hodowle pszczół w Ameryce Południowej, Azji i Europie.