Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Samorządy dostaną 187 mln zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia.

W myśl noweli przepisów antycovidowych zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dodatkowe zajęcia mają być dobrowolne. Szkoły dostaną zaś swobodę w ustalaniu ich tematyki pod warunkiem, aby mieściła się w podstawie programowej. Zajęcia mają też być organizowane dla grupy nie mniej niż dziesięciu uczniów (w małych szkołach podstawowych nie mniej niż pięciu uczniów) i nie przekraczać 10 godzin dla każdego oddziału.

Czytaj także:

Od kwietnia rusza program „Aktywny powrót do szkoły"