Zysk netto Agory wynosił w tym okresie 9,6 mln zł, o 29,9 proc. mniej niż rok wcześniej w tym samym czasie, podczas gdy konsensus analityków odpytanych przez agencję Reutera zakładał, że spadnie on w ujęciu rocznym o 84 proc. do 2,3 mln zł. Przychody spółki w trzecim kwartale były na poziomie rynkowych oczekiwań – wyniosły 246,8 mln zł, o 13,3 proc. mniej niż rok wcześniej, podczas gdy analitycy wskazywali, że mogą być równe 246 mln zł. EBITDA operacyjna grupy wyniosła 33,3 mln zł, o 12,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Wpływy Agory z samych tylko reklam wynosiły w trzecim kwartale 160,9 mln zł i były o 21,4 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrosły jednak wpływy spółki z działalności w Internecie - to jedyne reklamowe medium, które nie odnotowuje spadków wpływów z reklamy. Rosną też przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” – To efekt podwyżek cen „Gazety” w tym roku – mówił Piotr Niemczycki, prezes Agory, na porannej telekonferencji. W trzecim kwartale przychody ze sprzedaży „Gazety” wyniosły 37,6 mln zł, o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Według Agory narastająco po trzech kwartałach rynek reklamy był wart 4,96 mld zł, o 13 proc. mniej niż rok wcześniej, a wpływy z reklamy w sieci w tym czasie urosły o 7 proc. Zarząd Agory nie spodziewa się poprawy na rynku reklamy. Według Piotra Niemczyckiego, czynniki, które wpływają na wysokość PKB i jednocześnie mają przełożenie na rynek reklamy, jak wydatki na inwestycje i wydatki konsumpcyjne w kraju, nie pozwalają na optymizm. – Nie widzimy istotnych elementów, które mogłyby spowodować istotną poprawę na rynku reklamy – mówił Niemczycki.

W Agorze wciąż trwa wdrażanie programu poprawy efektywności operacyjnej, który ruszył w grudniu 2008 roku. W jego ramach grupa zmniejsza wydatki na reprezentację i reklamę, obniża koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników i koszty usług druku. Z końcem października zakończyła zwolnienia grupowe. Do tego czasu zwolniła 393 osoby – pod koniec września zatrudniała 3,2 tys. osób. W efekcie wdrażania programu w trzecim kwartale koszty operacyjne netto grupy obniżyły się o 12,5 proc. do 234 mln zł. – Pełny efekt zmniejszenia zatrudnienia będzie widoczny w wynikach grupy w przyszłym roku – mówił Niemczycki.

Na koniec września Agora posiadała środki pieniężne w wysokości 247,8 mln zł oraz dostępną linię kredytową o wartości 200 mln zł. Jej zadłużenie wyniosło 119,6 mln zł. Zarząd potwierdza, że spółka wciąż jest zainteresowana akwizycjami, jeśli tylko na rynku pojawią się interesujące ją możliwości.