Oznacza to, że umowa z dnia 15 grudnia 2021 r. o przejęciu kontroli przez Pluralis B.V. łącznie 691.299 akcji stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego Gremi Media S.A. i uprawniających do 37,60 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Gremi Media S.A. została skutecznie zamknięta.

„Cieszę się, że pozyskaliśmy silnego i wiarygodnego partnera, jakim jest Pluralis B.V. Współpraca merytoryczna i technologiczna podniesie atrakcyjność oferowanych przez nas treści, a nowe technologie pozwolą szybciej i łatwiej docierać do wartościowych informacji naszym Klientom. Warto podkreślić, że wolą nowego akcjonariusza było zachowanie przeze mnie pakietu kontrolnego i utrzymanie obecnego kierownictwa, zarówno samej spółki, Gremi Media S.A., jaki w redakcjach. To wyraz zaufania dla naszej dotychczasowej prac i uzyskanych rezultatów. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do bliższej współpracy. A czytelnikom obiecuję rzetelne, wiarygodne i jakościowe dziennikarstwo, wolne od jakichkolwiek nacisków.” – powiedział Grzegorz Hajdarowicz, dominujący akcjonariusz KCI S.A.

Czytaj więcej

Grzegorz Hajdarowicz: Klamka zapadła, mamy silnego inwestora

Gremi Media S.A. jest wiodącą grupą medialną w Polsce, wydawcą dzienników Rzeczpospolita, Parkiet i Sport, miesięcznika Uważam Rze Historia oraz serwisów internetowych rp.pl, tv.rp.pl, parkiet.com, sportdziennik.com, historia.uwazamrze.pl. Gremi Media S.A. posiada 78,15 proc. udziałów w notowanym na NewConnect eKiosku S.A., wiodącym dystrybutorze prasy i książek cyfrowych w Polsce, 100 proc. w Kancelarie RP sp. z o. o. Gremi Media S.A. jest również założycielem Fundacji Instytut Gospodarki „Rzeczpospolitej”.

Pluralis B.V. jest holenderską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa holenderskiego z siedzibą w Amsterdamie. Pluralis posiada konsorcjum akcjonariuszy: King Baudouin Foundation (28,46 proc.), fundacje Tinius Trust i KIM (6,07 proc.), Mediahuis (25,39 proc.), Media Development Investment Fund (2,02 proc.), Soros Economic Development Fund (17,41 proc.), a także innych wpływowych inwestorów i biura rodzinne, w tym VP Capital (20,64 proc.). Obecnie Pluralis prowadzi rozmowy z dodatkowymi inwestorami, którzy mają zdywersyfikować kapitał i zwiększyć jego możliwości finansowe.

Czytaj więcej

Inwestor Gremi Media: Polska gospodarka ma długoterminowy potencjał