– Strony zostały zobowiązane, aby do 14 lipca dostarczyć swoje roszczenia w tej sprawie. Została też wyznaczona kolejna rozprawa 8 września – poinformował Mikkel Danvold, rzecznik GN Store Nord, spółki, do której należy DPTG.

TP chce, aby w tej instancji uchylono niekorzystne dla niej orzeczenie z 2010 roku. Arbitrzy orzekli wtedy, że powinna zapłacić Duńczykom blisko 1,6 mld zł z tytułu podziału przychodów ze światłowodu wybudowanego dla jej prawnego poprzednika przez DPTG w latach 1991 – 1993. To kwota dotycząca tylko okresu współpracy do połowy 2004 r. Za kolejnych kilka lat DPTG będzie chciało następne 1,2 mld zł.

Pierwsza rozprawa nie przyniosła na razie żadnych rozstrzygnięć. A 9 marca warszawski Sąd Okręgowy odroczył rozprawę w sprawie uznania niekorzystnego dla TP orzeczenia Trybunału Arbitrażowego na terytorium Polski. Nie podano daty kolejnej rozprawy.