Jak mówi „Rz" Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, do której współzależy spółka Cable Television Networks & Partners, nadawca Zoom TV, kanał ruszy 1 czerwca. – Okres przedwakacyjny nie jest wprawdzie do tego najlepszy, a zasięg multipleksu ósmego będzie wtedy, zgodnie z zapowiedziami Emitela, wynosił ok. 60 proc., ale ruszymy przed wakacjami testowo, żeby mieć czas na ewentualne ulepszenia stacji – mówi.

Stacja będzie dzięki temu gotowa do zaprezentowania na kongresie Cable Europe, który odbędzie się w Warszawie w dniach 28-30 czerwca. – Nasz kanał jest ciekawym przykładem dla branży, bo drugiego takiego w całej Europie nie ma. Od lutego akcję informującą o nowej stacji zaczną operatorzy kablowi – mówi Straszewski.

Zoom TV ma koncesję KRRiT od ostatnich dni ubiegłego roku.