Przychody Grupy Agora w IV kwartale 2015 roku wynosiły 353,9 mln zł i były wyższe rok do roku o 6,1 proc, wynik operacyjny sięgnął 17 mln zł przy zaledwie 1 mln zł rok wcześniej, a EBITDA (zysk przed opodatkowaniem i amortyzacją ) wynosiła 41,3 mln zł (wzrost r/r o 62,6 proc.). Wynik netto wynosił 15,7 mln zł, czyli prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej (9,7 mln zł). Analitycy spodziewali się według konsensusu PAP przychodów w wysokości 342,6 mln zł, wyniku operacyjnego na poziomie 18,3 mln zł, 42,6 mln zł EBITDA oraz 13,7 mln zł zysku netto. - IV kwartał 2015 r. przyniósł nie tylko rekordowe poziomy wpływów segmentów radio, internet oraz film i książka, ale też szereg działań rozwojowych na rynkach radiowym i internetowym, które w ostatnim czasie wykazują najwyższy potencjał rozwojowy – komentuje w komunikacie spółki Bartosz Hojka, jej prezes.

Agora podała także prognozy dla reklamowego rynku 2016 r. Według niej w całym 20915 roku na reklamę w Polsce wydano ok. 7,8 mld zł (o 4,5 proc. więcej niż przed rokiem), a w tym roku ta suma może wzrosnąć o dalsze 3-5 proc. (to nieco więcej niż zaprognozowała dzień wcześniej agencja SMG, wspominająca o maksymalnie 4-proc. wzroście). Telewizja ma zyskać 4-6 proc., internet : 8-10 proc., radio: 3-5 proc., reklama zewnętrzna: 2-4 proc., papierowe dzienniki stracą 9-12 proc., a magazyny: 7-10 proc.

W tym roku Agora planuje uruchomić swój pierwszy samodzielnie prowadzony naziemny kanał telewizyjny Kiwi TV (ma ją kosztować do czasu osiągnięcia rentowności w cztery-pięć lat 30mln zł), a także zakończyć program stawiania wiat przystankowych w Warszawie. Na koniec 2015 roku w Warszawie było 895 takich wiat (plan zakłada zbudowanie 1580 wiat do końca tego roku, jego łączny koszt to 80 mln zł).

Na koniec ubiegłego roku Agora dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 117 mln zł, do końca maja dysponuje też otwartym kredytem terminowym do 100 mln zł oraz kredytem w rachunku bieżącym do 35 mln zł. - Biorąc pod uwagę posiadane środki własne, funkcjonujący w grupie system cash poolingu oraz dostępny limit kredytowy, grupa nie przewiduje wystąpienia problemów z płynnością finansową w związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych (w tym inwestycji kapitałowych) – podano.