Jak walczyć ze smogiem? Jednym z dobrych rozwiązań są gazociągi!

Jakość powietrza w Warszawie i podwarszawskich gminach jest problemem zarówno dla mieszkańców, jak i włodarzy miast.

Publikacja: 23.02.2023 21:00

Jak walczyć ze smogiem? Jednym z dobrych rozwiązań są gazociągi!

Foto: materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Głównym źródłem zanieczyszczeń jest transport. Jednak za smog, czyli wysokie przekroczenia norm jakości powietrza, odpowiadają wysokoemisyjne źródła ogrzewania. Warszawa i okolice dążą więc do dekarbonizacji, zastępując węgiel gazem ziemnym. To dlatego w 2023 r. ruszą prace przy budowie Gazociągu Warszawskiego.

Smog… zapiera dech

Warszawa potrzebuje czystego powietrza. Zmniejszenie emisyjności warszawskiego systemu ciepłowniczego, jego usprawnienie i rozbudowa to priorytet na najbliższe lata, ponieważ w stołecznej aglomeracji stale rośnie liczba mieszkańców. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na paliwo gazowe, które umożliwi stabilną, niskoemisyjną produkcję energii i ciepła.

Wykorzystanie gazu ziemnego oznacza brak pyłów zawieszonych PM2.5 i P10 oraz znikome ilości tlenku siarki i azotu w powietrzu. Jak wynika z raportu „Rola gazu w transformacji energetycznej aglomeracji warszawskiej”1), gminy takie jak Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki stale borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Według „Raportu z badań oceny wpływu POIiŚ 2014–2020 dla obszaru przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazu”2) w gminach, w których jest więcej gospodarstw domowych wykorzystujących gaz do ogrzewania mieszkań, jest nawet o 27 proc. mniej dni w roku z przekroczeniem dopuszczalnego dobowego stężenia pyłu PM10 w powietrzu.

Transformacja energetyczna stolicy oparta na stabilnym źródle energii

Zmniejszenie emisyjności warszawskiego systemu ciepłowniczego, a w dalszej perspektywie dekarbonizacja to największe wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć rządzący miastem. I to właśnie gaz ziemny ma być paliwem, które w znacznej części zastąpi węgiel w perspektywie najbliższych kilku lat.

Dzięki nowej inwestycji GAZ-SYSTEM – budowie Gazociągu Warszawskiego – możliwy będzie dalszy rozwój ciepłownictwa systemowego, które jest najlepszym sposobem na walkę z miejskim smogiem. Pierwszy krok milowy już został zrobiony – Elektrociepłownia Żerań pracuje na turbinie gazowo-parowej, a okoliczni mieszkańcy oddychają czystszym powietrzem i korzystają z prądu wyprodukowanego z paliwa, które – spośród wszystkich paliw kopalnych – jest najbardziej przyjazne środowisku.

GAZ-SYSTEM jest w trakcie procesu przyłączenia do sieci kolejnych elektrociepłowni warszawskich w Kawęczynie i Siekierkach, w których węgiel zostanie zastąpiony gazem ziemnym.

Około 3 mln mieszkańców aglomeracji warszawskiej potrzebuje prądu, czyli stałego źródła zasilania w codziennym życiu dla: urządzeń domowych, telefonów i komputerów, ładowarek do samochodów elektrycznych, podtrzymania pracy pomp ciepła w domach indywidualnych, świateł ulicznych, metra itd. Rosnące zapotrzebowanie na prąd i ciepło wymaga zwiększonej produkcji energii, a to wymusza konieczność zwiększenia dostaw gazu do stolicy. Dlatego GAZ-SYSTEM wybuduje nowy gazociąg na obrzeżach północno-zachodniej Warszawy.

Transformacja energetyczna powinna przebiegać z uwzględnieniem bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu energetycznego. Równolegle realizowane inwestycje w odnawialne źródła i gaz przynoszą największą poprawę jakości naszego życia oraz gwarantują stabilność pracy systemu energetycznego.

Gazociąg Warszawski – najważniejszy gazociąg dla stolicy i okolic

Proces transformacji powinien być harmonijnie prowadzony – a wszyscy jesteśmy zgodni, że to jest złożone zadanie, które przynajmniej przez najbliższe 20–30 lat będzie realizowane z udziałem OZE i w oparciu o niskoemisyjne paliwa kopalne. Unia Europejska wyznaczyła 2050 rok jako moment osiągnięcia neutralności klimatycznej, rozumianej jako zeroemisyjny bilans emisji gazów cieplarnianych. Państwa członkowskie będą mogły emitować tyle gazów cieplarnianych, ile będą w stanie pochłonąć. Aby osiągnąć ten cel, należy skoordynować wiele obszarów gospodarki.

Gazociąg Warszawski – budowany przez GAZ-SYSTEM – jest ważnym elementem odpowiedzi na to wyzwanie. Gazociąg będzie liczył 28,5 km i połączy Rembelszczyznę z Morami. Jego trasa przebiegnie przez gminy Nieporęt, Jabłonna, Łomianki, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki oraz trzy warszawskie dzielnice: Białołękę, Bielany i Bemowo.

Inwestycja wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Warszawy, a możliwość przyłączenia do sieci gazowej nowych odbiorców – np. elektrociepłowni i ciepłowni – przełoży się na zwiększenie stołecznych zdolności wytwórczych energii elektrycznej i ciepła.

Inwestycja GAZ-SYSTEM jest odpowiedzią na planowane zwiększenie zapotrzebowania na gaz ziemny. Istniejąca infrastruktura umożliwia dostarczenie do Warszawy ok. 1 mld m sześc. gazu rocznie, a po zakończeniu budowy gazociągu będzie można przesłać nim ponad 2 mld m sześc.

Przy planowaniu inwestycji priorytetem była jak najmniejsza ingerencja w otoczenie i środowisko. Dlatego poza dostosowaniem trasy i doborem odpowiedniej technologii GAZ-SYSTEM zaplanował także nasadzenia nowych drzew.

Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych nasadzono ponad 28 tys. sadzonek drzew w Nadleśnictwie Jabłonna. W 2023 r. i kolejnych latach zostanie posadzonych ponad 30 tys. sadzonek drzew w warszawskich kompleksach leśnych, ponad 8 tys. sadzonek w okolicach inwestycji oraz kilkaset drzew parkowych w przestrzeni miejskiej. W tej sprawie trwają jeszcze uzgodnienia z dzielnicami.

Gaz ziemny to ważny element walki ze smogiem. Zatem pozostaje czekać na 2025 r., w którym Gazociąg Warszawski zostanie uruchomiony.

1) Rola gazu w transformacji energetycznej aglomeracji warszawskiej, Redakcja Wysokie Napięcie, maj 2021.

2) –RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA EWALUACYJNEGO PN.: Wstępna ocena wpływu I i VII osi POIiŚ 2014–2020 w kontekście uzasadnienia wsparcia projektów w zakresie przesyłu, dystrybucji i wykorzystania gazu w perspektywie unijnej po 2020 roku

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Materiał powstał we współpracy z GAZ-SYSTEM

Głównym źródłem zanieczyszczeń jest transport. Jednak za smog, czyli wysokie przekroczenia norm jakości powietrza, odpowiadają wysokoemisyjne źródła ogrzewania. Warszawa i okolice dążą więc do dekarbonizacji, zastępując węgiel gazem ziemnym. To dlatego w 2023 r. ruszą prace przy budowie Gazociągu Warszawskiego.

Pozostało 94% artykułu
Przemysł Obronny
Korea zaprezentuje broń w kieleckim salonie
Drogowy
Czy nadchodzi kres spowolnienia?
Banki
EBC bez niespodzianek: stopy procentowe w górę
Moda
Dżinsy „rurki”: miały zniknąć, a wciąż rządzą. Potwierdza to prezes Levi'sa
Biznes
Meta wprawiła inwestorów w euforię
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?