Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęło ponad 250 prac od uczestników z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Świadczy to o dużym zainteresowaniu tematyka kresową oraz o fakcie, że Kresy są wciąż mocno zakorzenione w sercach Polaków.

Nagrodę główną za zajęcie I miejsca stanowił album „Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego" ufundowany przez Wydawnictwo Ad Rem. Laureaci konkursu uhonorowani zostali przez Muzeum Niepodległości nagrodami książkowymi nawiązującymi do tematyki Kresów oraz specjalnie przygotowanymi przez Dział – Instytut Kresowy dyplomami. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki w postaci zestawów patriotycznych kart pocztowych.

Po burzliwych, kilkuetapowych pracach weryfikacyjnych całego zespołu, jury wyłoniło laureatów. I miejsce, nagrodę główną, otrzymała Anastasia Cariuk za zdjęcie „Różana, rezydencja Sapiehów".

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród połączone z multimedialną prezentacją najpiękniejszych fotografii, odbyło się 31 stycznia 2011 roku w siedzibie Muzeum Niepodległości.

Najpiękniejszych sto prac zostało zaprezentowanych na wystawie, prezentującej polskość na dawnych ziemiach wschodnich. Przedstawiają smutny los dewastowanych zabytków i cmentarzy, gdzie na pochylonych krzyżach wciąż widnieją biało–czerwone opaski. Pokazują też współczesność Kresów, dziś będących terytorium trzech państw.